Billogram AB

Småföretagare jobbar 14 månader per år

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 10:14 CEST

Anders Isaksson forskar i entreprenörskap på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han har genomfört en av de största undersökningarna av det svenska småföretagarklimatet på senare tid. Med hjälp av drygt 400 Sifo-intervjuer med personer i ledande ställning i svenska mikro- och småföretag har arbetsmiljö och tillväxthinder kartlagts i en unik studie.

Småföretagare jobbar 14 månader per år
Tidsbrist rankas som det näst största tillväxthindret för företaget (efter brist på kompetent arbetskraft), medan 29 procent anger att de skulle expandera verksamheten om de hade mer tid. Samtidigt uppger två tredjedelar att de regelbundet arbetar övertid, vilket ger en genomsnittlig arbetsvecka för svenska småföretagare om 49 timmar per vecka och en årlig arbetstid som motsvarar ett kalenderår med 14 månader.

– Vår studie visar att företagarens tidsbrist är ett allvarligt hinder för näringslivets tillväxt och utveckling, säger Anders Isaksson, forskare i Entreprenörskap vid Handelshögskolan i Umeå.

Administration en tidstjuv Sex av tio sköter sin administration själva. För dessa upptas hela 42 procent av arbetstiden av administrativa sysslor. För de som valt att i någon mån outsourca administrationen är motsvarande siffra i genomsnitt 32 procent. Det innebär att de arbetar 160 timmar mindre med administration årligen, vilket frigör viktig tid åt kärnverksamheten.

– Företagarna i vår undersökning arbetade i genomsnitt mer än 49 timmar per vecka, varav över 17 timmar ägnades åt administration. Med en sådan arbetsbörda är det inte konstigt att tidsbrist anges som ett av de främsta hindren för företagets utveckling, fortsätter Isaksson.

Administration skapar stress Vidare visar studien att 36 procent av företagarna upplever stress eller mycket stor stress. Det finns även ett samband mellan stress och att spendera en stor del av sin arbetstid på administration. Ju mer tid som ägnas åt administrativa sysslor, desto mer stressad uppger man sig vara. Detta samband är speciellt starkt för gruppen småföretag. Det finns även ett tydligt direkt negativt samband mellan stress och arbetsglädje; högre stress resulterar i minskad arbetsglädje.

Outsourcad adminisitration förbättrar likviditeten Undersökningen uppmäter även ett samband mellan outsourcing av administration och faktureringstid. Företag som outsourcar upplever i genomsnitt drygt två dagar kortare faktureringstid, vilket för företagarna i undersökningen innebar en betydligt lägre kapitalbindning. De företag som valt att ta hjälp med faktureringen band i genomsnitt 38 procent mindre kapital i sina kundfordringar.

– En av de vanligaste svårigheterna för småföretagare är likviditetsproblem. Att binda mindre kapital i kundfodringar frigör därmed viktig likviditet och stärker företagets möjligheter att utvecklas, tillägger Anders Isaksson.

Undersökningen är beställd och finansierad av Billogram, en nätbaserad tjänst som bygger på en övertygelse om att hjälpa små företag få tid över till det de är bäst på. Genom att förenkla fakturering ger de entreprenörer mer tid att göra det de verkligen brinner för och hjälper dem att lyckas på vägen.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Isaksson Forskare vid Handelshögskolan i Umeå 070-323 52 45 eller 090-786 78 79 anders.isaksson@usbe.umu.se

Cesar Sangchi Vd för Billogram 08-400 20 885 cesar@billogram.com

Viktor Bolin PR-konsult på Volontaire 070-567 54 14 viktor@volontaire.se

Om studien Studien är genomförd som en del av Anders Isakssons forskning om tillväxt och entreprenörskap vid Handelshögskolan i Umeå. Studien har genomförts med telefonintervjuer med ett urval av 400 slumpmässigt utvalda svenska tillverkningsföretag, utförda av SIFO. Bokslutsdata från samtliga företag har använts för att mäta finansiella nyckeltal. Respondentgrupperna bestod av två företagsstorlekar, mikro- och småföretag (mindre än 10 anställda respektive 10-49 anställda). Vd, ägare eller en person ur ledningsgruppen har intervjuats. Totalt har 417 intervjuer genomförts, varav hälften bland mikroföretag och hälften småföretag. Intervjuerna har genomförts per telefon i Sifos telefoncentral. Studien är finansierad av faktureringstjänsten Billogram.

Billogram fakturering på autopilot. Företaget grundades 2010 av entreprenörsduon Cesar Sangchi och Jonas Suijkerbuijk som tröttnade på krångliga faktureringsprogram som inte är gjorda för småföretagare. De bestämde sig för att skapa en smidig tjänst som är utformad för personer som driver företag snarare än administratörer. Från skapande av faktura, via betalningsbevakning och påminnelse går allt med automatik. Resultatet är mer tid och bättre likviditet.

Billogram är din egen autopilot för faktureringen. Från skapandet av fakturan fram till den är betald och bokförd sköter sig det mesta automatiskt. Företaget grundades av entreprenörsduon Cesar Sangchi och Jonas Suijkerbuijk som tröttnade på krångliga faktureringsprogram som inte är anpassade för småföretagare. De bestämde sig för att skapa en smidig tjänst som är utformad för privatpersoner som driver företag snarare än till administratörer.