Exportrådet

Småföretagens exporttillväxt starkast i Kronoberg! - Exportdag i Växjö 28 februari

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 16:42 CET

Kronoberg har landets högsta export per invånare. Slår man ut länets totala export på varje invånare blir det 181 000 kronor per person, att jämföras med Stockholms län som kommer på andra plats med 161 000 kr per person. Dessutom har Kronoberg sedan fem år landets starkaste exporttillväxt för småföretag.

Exportrådet gör en särskild satsning på småföretagen i Kronoberg genom att tillsätta en Regional Exportrådgivare, Magnus Ahlsteiner, som ska hjälpa små företag att komma igång eller utveckla sin export. Tillsammans går företagen och den Regionala Exportrådgivaren igenom de viktigaste frågeställningarna inför exportsatsningen.

Exportdag 28 februari i Växjö – pressmöte 10.30Den 28 februari arrangerar Exportrådet en exportdag i Växjö. Då presenteras bland annat Exportrådet småföretagsguide Steps to Export, ett analysverktyg där företaget lotsas igenom de viktigaste frågeställningarna inför en exportsatsning. Affärsmöjligheter på två intressanta marknader presenteras också: Norge och USA.

Fokus under dagen kommer att ligga på exportmöjligheterna för företag i Kronoberg och möjligheterna och svårigheterna för regionen kommer diskuteras.

Moderator är Catharina Värendh Boson. Talare är bland andra: Exportrådets vd Ulf Berg, Tomas Carlson, chef Regionala Exportrådgivare, Magnus Ahlsteiner, Regional Exportrådgivare i Kronoberg med säte i Växjö, Stefan Bergström, chef för Exportrådet i USA och Sofia Högman, chef för Exportrådet i Norge. Andreas Svensson, vd Fogmaker International, talar om möjligheterna som finns på exportmarknaden. Hans Sköld, vd Lintex Nordic Group, pratar om de globala visionerna som finns inom Lintex Nordic Group. En paneldiskussion kommer att behandla vad det finns för exportmöjligheter för företagen i Kronobergs län.

Kl 10.30-11.00 är det kaffepaus då det finns möjlighet att intervjua talarna (kontakta Helena Olsson 0708-818693)

Bild på Magnus Ahlsteiner och program se bifogat dokument.

Exportseminarium: Världens möjligheter i Kronoberg!
Tid: Onsdag den 28 februari kl. 9.00 - 12.30. Pressmöte kl 10.30
Plats: Quality Hotel Konserthuset, Teaterparken i Växjö
Anmälan: press@swedishtrade.se

För ytterligare information kontakta:
Magnus Ahlsteiner, Regional Exportrådgivare i Kronoberg, tel 0734-47 43 11
Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel 08-588 660 77, 0708-81 86 93

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 40 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 500 miljoner kronor.

Magnus Ahlsteiner:
http://www.swedishtrade.se/docfile/55234_MagnusAhlsteiner.JPG

Program:
http://www.swedishtrade.se/docfile/44854_Inbjudan.pdf