Näringsdepartementet

Småföretagens it-användning i fokus

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 10:29 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå åtgärder för att öka småföretagens it-användning. Till särskild utredare har it- och regionminister Anna-Karin Hatt utsett Ingemar Fredriksson som själv är egenföretagare och andre vice ordförande i Företagarna.

It-användningen i Sverige är generellt sett hög. Men de mindre företagen, i synnerhet de med färre än tio anställda, ligger efter när det gäller att använda mer avancerade it-tillämpningar. Det visar Statistiska centralbyråns kartläggningar.

I en studie genomförd av The Boston Consulting Group framgår också att småföretagen inte använder internet i samma utsträckning som större företag. Enligt studien genomfördes exempelvis endast 6 procent av småföretagens försäljning online under 2009, jämfört med 27 procent för de stora företagen.

- En ökad digitalisering av småföretagen skulle öppna många nya affärsmöjligheter. För svensk konkurrenskraft och tillväxt är det viktigt att småföretagen kan utnyttja informationsteknikens fulla potential. Den här utredningen ser jag som ett viktigt steg för att nå det målet, säger it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Utredningen ska studera småföretagens it-användning och identifiera vilka hinder som småföretagarna upplever. Tillsammans med en kartläggning av de insatser som redan genomförs ska utredningen sedan lämna förslag på åtgärder för att öka småföretagens it-användning. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete den 1 oktober 2012.

- Att få leda utredningen känns stimulerande och angeläget. Som egenföretagare och andre vice ordförande i Företagarna har jag ett brett engagemang för företags villkor. Det är inspirerande att nu få kombinera detta med min erfarenhet av att ta fram it-lösningar för att stärka företags konkurrenskraft, säger den nyutnämnde utredaren Ingemar Fredriksson.


Kontakt
Jonas Johansson
Pressekreterare
08-405 24 11
072-208 22 71

Nicklas Liss-Larsson
Enheten för it-politik
08-405 38 89