Swedbank

Småföretagens konjunktur är stark – och ännu bättre blir det

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 10:34 CEST

Vårens småföretagsbarometer pekar på en kraftig uppgång jämfört med samma period förra året. Och ännu bättre blir det, enligt småföretagarna. Till och med sysselsättningen, som länge varit dämpad, förväntas stiga till en nivå som är mer förenlig med den i övrigt starka konjunkturen.

Den samlade konjunkturindikatorn – beställningar, omsättning och sysselsättning – har stigit från 89 i höstas till dagens 105. Det är den högsta nivån sedan våren 2001. Och förstärkningen fortsätter. Om ett år förväntas konjunkturen ha stigit till 113.

Vårens barometer visar att lönsamheten förbättrats, och trenden är fortsatt positiv. Arbetsmarknaden är däremot fortfarande dämpad, men här tror småföretagarna på en förbättring. Inom ett år förutses sysselsättningen nå en nivå som är mer förenlig med den starka konjunkturen i övrigt.

– En fortsatt god omvärldskonjunktur och starkare inhemsk efterfrågan gör att företagens förväntningar mycket väl kan komma att slå in, säger FöreningsSparbankens prognoschef Cecilia Hermansson.

Det är fortfarande företag med huvudsakliga slutkunder på exportmarknaden som har den starkaste konjunkturen. Omkring sju av tio småföretag har dock ingen export eller import alls. Resterande företag har endast en liten del av sin omsättning på export. Men småföretagen har mycket att vinna på att se över sin utlandsstrategi.

– Många småföretag skulle kunna dra bättre nytta av globaliseringens fördelar. Exportmarknaden erbjuder goda affärsmöjligheter, och dessutom är inköpskostnaderna lägre i många andra länder, säger Cecilia Hermansson.

Ta del av hela Småföretagsbarometern på www.fsb.se


För ytterligare information:
Cecilia Hermansson, Prognoschef FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 915 88
Jesper Berggren, Presschef FöreningsSparbanken, tfn: 070-549 37 67


Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan FöreningsSparbanken och Företagarna. Undersökningen omfattar drygt 4 500 företag med 1- 49 anställda. Intervjuerna har genomförts av Research International.