Swedbank

Småföretagsbarometern hösten 2006: Nu kommer jobben i småföretagen – men arbetskraftsbrist hotar uppgången

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:10 CET

Småföretagens förväntningar om en högre sysselsättning har äntligen slagit in. Det visar höstens småföretagsbarometer som idag presenteras av Swedbank och Företagarna. Den starka konjunkturen leder till ett än större anställningsbehov, spår småföretagarna. Men brist på kvalificerad arbetskraft hotar uppgången.

Konjunkturen går på högvarv. Den samlade konjunkturindikatorn som består av beställningar, omsättning och sysselsättning har stigit till 120 jämfört med föregående år då indikatorn endast var 89. Undersökningen visar att toppen ännu inte är nådd. Även lönsamheten fortsätter att förbättras.

Sysselsättningen kommer att driva uppgången, enligt småföretagarna. Om förväntningarna infrias kommer en tredjedel av landets småföretag ha nyanställt inom ett år. Därmed skulle upp till 70 000 nya jobb kunna skapas i småföretagen.

Det som skulle kunna hota uppgången är brist på kvalificerad arbetskraft. Vart fjärde småföretag uppger att det är svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Företagen har behov av både specialister och personer med bred kompetens.

– Det behövs krafttag för att förbättra matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden, och här har småföretagen särskilda behov som måste tillgodoses, säger
Cecilia Hermansson, prognoschef på Swedbank. Annars missar vi möjligheten att dra nytta av
den högkonjunktur småföretagen befinner sig i.


För ytterligare information:
Cecilia Hermansson, prognoschef, Swedbank, tfn: 08-585 915 58
Anna Sundblad, pressinformatör, Swedbank, tfn: 070-321 39 95


Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna.
Undersökningen omfattar 4 025 företag i Sverige med 1- 49 anställda. Intervjuerna
är genomförda av Sifo Research International.