Skatteverket

Småhusägarna i landet får nya taxeringsvärden

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 13:16 CEST

Taxeringsvärdena för småhus ökar med genomsnittligt 6,61 procent i år jämfört med 2002 års omräknade taxeringsvärde. Det visar den första sammanställningen av den allmänna fastighetstaxeringen för 2003 när 90 procent av resultatet nu är klart.

De största genomsnittliga höjningarna noteras på Gotland (16,8 procent),i Kalmar län (10,9 procent)och i Södermanlands län (10,0 procent). På fjärde plats hamnar Uppsala län med genomsnittliga höjningar på 8,9 procent.

Det genomsnittliga taxeringsvärdet för ett småhus i landet blir 709 000 kronor.

De lägsta höjningarna äger rum i Västernorrlands län (4,1 procent) och i Kronobergs och Norrbottens län (4,2 procent vardera).

De genomsnittligt kraftigaste taxeringshöjningarna får de fastigheter som ligger mindre än 75 meter från stranden. De fastigheter som ligger närmast vattnet på Gotland och i Östergötlands län får de största höjningarna, 55,1 respektive 54,9 procent. Den största snitthöjningen kan noteras i Vadstena i Östergötlands län (80,5 procent).

Genomsnittsvärdet i riket för dessa strandfastigheter uppgår till 945 000 kronor, en ökning med 255 000 kronor eller med cirka 27 procent jämfört med fastighetstaxeringen 2002.

Den största genomsnittshöjningen, räknat per kommun, inträffar i Strömstad i Västra Götalands län (23,3 procent)och i Oskarshamn i Kalmar län (22,6 procent).

Sjunkande taxeringsvärden märks i delar av norra Sverige, i Värmland och i Västra Götaland. Den största sänkningen inträffar i Norsjö i Västerbottens kommun (minus 16,0 procent).

De nya taxeringsvärden som nu fastställts ska motsvara 75 procent av det genomsnittliga marknadsvärdet i 2001 års prisnivå. De gäller från och med första januari i år.

Ägarna till landets cirka 2,3 miljoner småhus kommer att få sitt taxeringsbesked före juni månads utgång.

Fastighetsekonom Monica Haapaniemi
Direkttel: 08-764 84 79

Verksjurist Ingemar Borg
Direkttel: 08-764 82 15

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se