Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern med riks- och länssiffror t.o.m. 2:a kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 10:17 CEST

Fortsatta prisuppgångar på småhus

Småhuspriserna i Sverige steg med 4 procent mellan första och andra kvartalet 2004.

En jämförelse på årsbasis, d.v.s. mellan andra kvartalet i år och andra kvartalet i fjol, visar på en prisuppgång på 10 procent. Under juni steg småhuspriserna i landet med ca 1 procent jämfört med maj månad.

Sjunkande småhuspriser endast i Jämtlands län
Småhuspriserna har stigit i landets alla län, utom i Jämtland, mellan de två senaste kvartalen. De största prisuppgångarna återfinns i Halland och Värmland, 8 respektive 7 procent, följt av Östergötland, Kalmar, Örebro och Västerbotten med 6 procent. I Jämtland sjönk priserna med 3 procent.

På årsbasis har priserna stigit i samtliga län. Även här är det Halland som uppvisar den högsta prisökningstakten på 16 procent följt av Gotland och Skåne med 14 procent.


Prisuppgångar på 4 till 6 procent i storstadsområdena
Prisökningstakten i de tre storstadsområdena ligger på ungefär samma nivå, mellan 4 och 6 procent mellan de två senaste kvartalen. På årsbasis har Stor-Göteborg och Stor-Malmö fortsatt högre prisuppgångar än Stor-Stockholm, 14 respektive 15 procent mot 8 procent i Stor-Stockholm.

2,6 miljoner för ett småhus i Stor-Stockholm
Medelpriset för ett småhus i Sverige ligger på drygt 1,3 miljoner kronor. I Stor-Stockholm är medelpriset nästan det dubbla, ca 2,6 miljoner, medan de billigaste husen återfinns i Västernorrlands län med ett medelpris på 590 000 kronor.

Definitioner och förklaringar


Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje kommun.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juli publiceras 2004-08-10 kl 10.00.Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
Epost fornamn.efternamn@scb.se
Robert Arvekvist
Tfn 08-506 942 89
Epost fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.