Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern med riks- och länssiffror t.o.m. 3:e kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 10:05 CEST

Småhuspriserna i landet ligger stilla

Från juli till september har småhuspriserna varit oförändrade på riksnivå.

Mellan andra och tredje kvartalet har dock priserna stigit med 3 procent på riksnivå. På årsbasis, det vill säga mellan tredje kvartalet i fjol och tredje kvartalet i år, ligger prisökningstakten på 10 procent.

Prisökningar i 19 av landets 21 län mellan andra och tredje kvartalet
Småhuspriserna steg i samtliga län mellan andra och tredje kvartalet i år, utom i Södermanland och Västmanland där de var oförändrade. Som mest har småhuspriserna stigit på Gotland med 10 procent följt av Blekinge med 7 procent. Övriga län redovisar måttliga prisuppgångar på mellan 1 och 5 procent.

På årsbasis har priserna stigit i samtliga län, om än i varierande grad. Prisuppgångar på 10 procent eller mer kan noteras i åtta län. Den största prisuppgången har man haft på Gotland där priserna stigit med 21 procent följt av Halland med 18 procent och Uppsala län med 15 procent. Den svagaste prisutvecklingen på mellan 4 och 5 procent har Södermanland, Jönköping, Örebro, Västernorrland och Jämtlands län.Måttliga prisförändringar i storstadsområdena
I Stor-Stockholm steg småhuspriserna med 1 procent mellan de två senaste kvartalen medan de i Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg med 3 procent. Sett över ett år är dock fortfarande prisutvecklingen dubbelt så hög i Stor-Göteborg (15 procent) och Stor-Malmö (17 procent) jämfört med Stor-Stockholm (8 procent).

1,3 miljoner för ett småhus i Sverige
Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige var under tredje kvartalet drygt 1,3 miljoner kronor.

Definitioner och förklaringar


Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje kommun.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.