Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. april 2012: Småhuspriserna fortsätter att sjunka

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 10:08 CEST

Småhuspriserna sjönk med 1 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (februari – april 2012 jämfört med november 2011 – januari 2012). På årsbasis, den senaste tremånadersperioden (februari – april 2012) och motsvarande period ett år tidigare (februari – april 2011), har priserna sjunkit med 4 procent.

På länsnivå sjönk priserna i 14 av 21 län mellan de två senaste tremånadersperioderna. Den största prisnedgången redovisas i Gotlands län med 9 procent. I Hallands län återfinns den största prisuppgången med 3 procent. 
I storstadsregionerna Stor-Göteborg, Stor-Stockholm och Stor-Malmö varierade prisutvecklingen från minus 1 procent till plus 2 procent.

På årsbasis sjönk priserna i 17 av 21 län. Den största prisnedgången återfinns i Uppsala, Jönköping och Gotlands län med 9 procent. Västerbotten är det enda länet med stigande priser. I samtliga storstadsregioner sjönk priserna mellan 2 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var drygt 2 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.

För närvarande råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet. Flertalet av de redovisade köpen under senaste tremånadersperioden avser därför månaderna februari – mars 2012. Eftersläpningen är som störst i april, men även för mars är eftersläpningen stor.

För fastighetsprisstatistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____333326.aspx

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. maj publiceras 
2012-06-08 kl 09.30.

 

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.