Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. augusti 2010: Medelpriset drygt 2 miljoner

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:42 CEST

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300299.aspx

Småhuspriserna har stigit med 2 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (juni – augusti jämfört med mars – maj). På årsbasis har priserna stigit med 6 procent.

Den största procentuella prisökningen på länsnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna återfinns i Dalarnas län där ökningen är 7 procent. Under samma period är det tre län som har sjunkande priser och dessa är Västmanland, Västernorrland och Västerbotten. I dessa län har priserna sjunkit med minus 1 till minus 3 procent. I storstadsregionerna har priserna stigit mellan 1 till 2 procent.

Ett län med sjunkande priser på årsbasis

Värmland är det enda län med sjunkande priser på årsbasis, en minskning med  1 procent. På riksnivå är prisökningen 6 procent vid jämförelse med perioden juni – augusti 2009. Det län med den högsta procentuella ökningen för perioden är Stockholms län med 10 procent, följt av Dalarnas län med 9 procent.

Medelpriset över 2 miljoner

Medelpriset för en småhusfastighet var drygt 2 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden. I Stor-Stockholm är det genomsnittliga priset nästan 3,8 miljoner kronor och i Stor-Göteborg och Stor-Malmö drygt 2,9 miljoner kronor.

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. september publiceras
2010-10-15 kl 09.30.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

 

Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post niclas.sjolund@scb.se