Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. februari 2012: Sjunkande småhuspriser

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 10:02 CET

Småhuspriserna sjönk med 1 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (december 2011 – februari 2012 jämfört med september – november 2011). Vid jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (december 2011 – februari 2012) och motsvarande period ett år tidigare (december 2010 – februari 2011) har priserna sjunkit 3 procent.

På länsnivå sjönk priserna i 13 av 21 län mellan de två senaste tremånadersperioderna. Den största prisnedgången redovisas i Kalmar län med 6 procent. I Norrbotten återfinns den största prisuppgången, 5 procent.
I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade, medan priserna i Stor-Malmö föll med 3 procent. Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.  

För närvarande råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet. Flertalet av de redovisade köpen under senaste tremånadersperioden avser därför månaderna december 2011 – januari 2012. Eftersläpningen är som kraftigast i februari, men även för januari är eftersläpningen stor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330246.aspx

* Siffrorna är preliminära, men med anledning av eftersläpningen har uppgifterna för februari exkluderats i månadstabellen och diagrammet nedan.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet

I läns- och kommuntabellen nedan avser den senaste perioden till största del månaderna december och januari med anledning av eftersläpningen i februari.

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (december 2011 – februari 2012) jämfört med föregående period (september – november 2011) samt föregående år (december 2010 – februari 2011)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330246.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330246.aspx

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. mars publiceras
2012-04-12 kl 09.30.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.