Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. februari: Stigande småhuspriser – stora regionala skillnader

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:57 CET

Småhuspriserna i landet har stigit med drygt 2 procent mellan de två senaste tremånadersperioderna (december-februari jämfört med september-november). Jämfört med december-februari för ett år sen är prisuppgången 12 procent.

Östergötland och Kalmar är de län som haft den största prisuppgången (4 procent) mellan de senaste tremånadersperioderna. I Norrbotten har småhuspriserna varit oförändrade medan de sjunkit i Värmland, Dalarna, Blekinge, Jämtland, Västernorrland och på Gotland.

Det är fortfarande för tidigt att se eventuella effekter till följd av den senaste tidens räntehöjningar. Man kan inte heller dra några slutsatser om omsättningen eftersom det för tillfället råder stor eftersläpning i registreringen av nya köp.

13 län över en miljon kronor
Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige har nu passerat 1,6 miljoner kronor. Hela 13 län har snittpriser över en miljon kronor. I Stor-Stockholm är medelpriset drygt 2,8 miljoner och i Stor-Malmö och Stor-Göteborg ligger det på drygt 2,2 miljoner kronor.

Störst prisuppgång i Ockelbo, Munkfors och Härjedalen
Mellan åren 2004 och 2005 steg småhuspriserna i landet med i genomsnitt 10 procent. Det föreligger dock stora regionala skillnader mellan landets 290 kommuner, både vad gäller snittpriser och prisförändringar. De högsta småhuspriserna återfinns inte oväntat i landets storstadskommuner. Men det är inte där priserna ökat mest under det senaste året. De största prisuppgångarna har istället Ockelbo, Munkfors och Härjedalens kommuner där husen blivit 25, 23 respektive 22 procent dyrare mellan 2004 och 2005. Även Kiruna, Åsele, Hylte, Habo och Fagersta har haft 20-procentiga prisuppgångar det senaste året.

Kommuner med sjunkande småhuspriser
I 15 av landets 290 kommuner sjönk småhuspriserna mellan 2004 och 2005. Som mest med 9 procent i Älvsbyn följt av 6-procentiga nedgångar i Norberg, Lycksele, Essunga och Arvidsjaur.

Dyrast i Danderyd, billigast i Överkalix
Danderyd är den kommun i landet som har de högsta småhuspriserna med ett snittpris på 4,8 miljoner år 2005. Därefter följer Solna och Lidingö med 4,4 miljoner kronor. De 28 dyraste kommunerna i landet är alla belägna inom något av de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö). I andra änden av listan, det vill säga de kommuner som har de lägsta småhuspriserna, hittar vi nästan uteslutande glesbygdskommuner i norra Sverige. Överkalix i Norrbotten var den kommun i landet som i fjol hade det lägsta genomsnittspriset på 242 000 kronor. Även i Ragunda, Norsjö, Åsele, Ånge och Dorotea fick man ett småhus för mindre än 300 000 kronor.

Kraftigt ökade regionala skillnader de senaste tio åren
De senaste tio årens prisutveckling har lett till kraftigt ökade regionala skillnader i pris mellan de ”dyraste” och ”billigaste” kommunerna i landet. I ett 80-tal kommuner har priserna mer än fördubblats, i några nästan tredubblats, mellan 1995 och 2005. Samtidigt finns det kommuner i landet där priserna sjunkit under samma period. År 1995 kunde man köpa 11 småhus i landets "billigaste" kommun för samma köpesumma som ett enda i landets "dyraste" kommun. Tio år senare räcker köpesumman i den "dyraste" kommunen till 20 småhus i den "billigaste".

Klicka här för hela listan över alla kommuners medelpriser år 2005 samt prisförändringen på 1 och 10 års sikt.


Småhus för permanentboende, hela riket
http://www.scb.se/templates/pressinfo____162247.asp
Månad
Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad


Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års allmänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I denna lista redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T.

[1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket
http://www.scb.se/templates/pressinfo____162247.asp

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års allmänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I denna lista redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T.

Definitioner och förklaringar

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. mars publiceras 2006-04-11 kl 09.30.

Avskiljare

Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar
Henrik Roos
Tfn 026-63 30 86
E-post fornamn.efternamn@lm.se
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se
Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.