Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. januari 2007: Småhuspriserna fortsätter uppåt

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:34 CET

Småhuspriserna i landet har stigit med 1 procent mellan de två senaste tremånadersperioderna (november-januari jämfört med augusti-oktober). Jämfört med november-januari för ett år sen är prisuppgången 9 procent.

Det är i norra Sverige som småhuspriserna stigit mest mellan de senaste tremånadersperioderna. I Västerbotten är uppgången 7 procent, i Västernorrland 6 procent och i Norrbotten har huspriserna stigit med 5 procent. I fem län har priserna sjunkit, som mest med 4 procent i Värmland och på Gotland. Även i Jämtland, Jönköping och Skåne har småhuspriserna gått ner.

I Stor-Göteborg har huspriserna varit oförändrade mellan de senaste tremånadersperioderna. I Stor-Stockholm och Stor-Malmö däremot fortsätter de att stiga, med 2 respektive 1 procent.

Största prisuppgången i Stor-Malmö senaste året
På årsbasis, det vill säga jämfört med november-januari för ett år sen, har småhuspriserna i landet stigit med 9 procent. Största prisuppgången under senaste året kan noteras i Stor-Malmö där priserna gått upp med 14 procent.

Medelpriset har passerat 1,7 miljoner kronor
Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet har nu passerat 1,7 miljoner kronor och i Stockholms län har medelpriset passerat 3 miljoner. Hela 15 av landets 21 län har snittpriser på över 1 miljon kronor.

Eventuella effekter till följd av ändrade regler för fastighetsskatten dröjer
En fastighetsaffär är en process som sträcker sig över en viss tidsperiod. Från det att ett objekt bjuds ut på marknaden med visning, budgivning och kontraktsskrivning tills dess att köparen flyttar in och köpet registreras förflyter en viss tid. Det innebär att eventuella effekter till följd av de ändrade reglerna för fastighetsskatten ännu inte kan avläsas i statistiken, eftersom det är tillträdesdagen som statistiken redovisas efter. Detta gäller såväl den officiella statistiken i SCB:s Småhusbarometer som mäklarbranschens egen statistik. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning (då priset bestäms) och själva tillträdet/ägarbytet är normalt ca 2-3 månader.

Aktuell prisstatistik för landets största kommuner redovisas under nedanstående länk:

Kommunsiffror

Alla tabeller och diagram på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____192450.asp

[1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket

Prisstatistik för perioden november 2006 - januari 2007 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2005-2006
K/T-tal föregående år (0511-0601) K/T-tal föregående period (0608-0610) K/T-tal senaste period (0611-0701) Procentuell prisförändring från föregående år Procentuell prisförändring från föregående period Antal köp senaste period Medelpris i 1000-tals kr senaste period
Län


Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års allmänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T.

Definitioner och förklaringar

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. februari publiceras 2007-03-14 kl 09.30.

Avskiljare

Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar
Henrik Roos
Tfn 026-63 30 86
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande och bebyggelse
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se
Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.