Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. januari 2010 - Priserna på småhus steg 7 procent på ett år

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:42 CET

Priserna på småhus steg med 2 procent under november 2009 – januari 2010 jämfört med tremånadersperioden augusti – oktober 2009. Om vi blickar tillbaka ett år och jämför med perioden november 2008 – januari 2009 steg priserna med 7 procent på riksnivå.

De största prisuppgångarna under den senaste tremånadersperioden har skett i Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Västmanland, Kronoberg och Stockholm. Priserna i dessa län gick upp mellan 4 till 5 procent. De sex län där huspriserna föll mest under samma period var Örebro, Värmland, Gotland, Kalmar, Jönköping och Södermanland, med prisnedgångar på mellan 1 till 3 procent. I samtliga storstadsregioner, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö, noterades stigande huspriser.

Prisuppgång i alla län på årsbasis

På årsbasis, november 2009 – januari 2010 jämfört med samma period ett år tidigare, har småhuspriserna i genomsnitt gått med upp 7 procent i riket. I alla landets 21 län noterades prisökningar. De län med de största prisuppgångarna är Jämtland och Gotland med 13 procent följt av Västernorrland och Dalarna med 10 procent.

Medelpriset närmar sig 2 miljoner

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet låg på 1 954 000 kronor under perioden november 2009 – januari 2010.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286764.aspx

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (november 2009-januari 2010) jämfört med föregående period (augusti - oktober 2009) samt föregående år (november 2008-januari 2009): http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286764.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än  50 000 inv):
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286764.aspx

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2006 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. februari publiceras 2010-03-17 kl 09.30.

Källa: Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar


Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.