Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. januari 2011: Oförändrade småhuspriser

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:46 CET

Småhuspriserna har under de senaste nio månaderna varit näst intill oförändrade på riksnivå. Vid jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (november 2010 – januari 2011) och motsvarande period ett år tidigare (november 2009 – januari 2010) har priserna stigit med 4 procent.

Under den senaste tremånadersperioden (november 2010 – januari 2011), jämfört med mätperioden innan (augusti – oktober 2010) är priserna oförändrade på riksnivå. Det län som haft den största prisuppgången under perioden är Jämtland med 5 procent. Därefter följer Västmanland, Västerbotten och Uppsala län med prisuppgångar mellan 3 och 4 procent. Gotlands län är det län med den största nedgången, minus 4 procent. I 7 av 21 län redovisas sjunkande priser, från minus 1 till minus 4 procent. I Stor-Malmö och Stor-Göteborg har priserna stigit mellan 1 och 2 procent, samtidigt som priserna är oförändrade i Stor-Stockholm.

Senaste årets utveckling

Vid jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (november 2010 – januari 2011) och samma period ett år tidigare, är prisökningen 4 procent på riksnivå. Det län med den högsta procentuella ökningen för perioden är Gotland med 16 procent, följt av Västerbotten med 8 procent. I 19 av 21 län redovisas prisuppgångar, medan två län har sjunkande priser. Dessa är Gävleborg och Blekinge län, minus 1 procent. I storstadsregionerna varierar prisuppgångarna mellan 4 och 6 procent.

Medelpriset nästan 2,1 miljoner
Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet var 2 076 000 kronor under den senaste tremånadersperioden.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Fört tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307983.aspx

* Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307983.aspx

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (november 2010 - januari 2011) jämfört med föregående period (augusti - oktober 2010) samt föregående år (november 2009 - januari 2010)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307983.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv.)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307983.aspx

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. februari publiceras
2011-03-17 kl 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage

Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.