Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. juni 2009: Småhuspriserna upp 3 procent andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 09:42 CEST

Småhuspriserna i landet steg med knappt 3 procent mellan första och andra kvartalet (april-juni jämfört med januari-mars). Huspriserna ligger dock fortfarande på en lägre nivå än för ett år sedan. Nedgången på årsbasis, d.v.s. jämfört med andra kvartalet i fjol, är 2 procent.

I alla tre stortstadsregioner ligger prisuppgången mellan de senaste kvartalen över riksgenomsnittet. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö har huspriserna stigit med 5 procent och i Stor-Stockholm är uppgången 4 procent. Stora prisökningar kan också noteras i Västerbotten (+ 7 procent) och på Gotland (+ 6 procent).

Tre län under miljonen

I 18 av landets 21 län ligger medelpriset för en småhusfastighet över 1 miljon kronor. I Skåne är snittpriset 2 miljoner och i Stockholms län drygt 3,3 miljoner. Endast i tre län (Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten) ligger snittpriset fortfarande under 1 miljon kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela riket
Se tabell på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276673.aspx

[1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket
Se tabell på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276673.aspx

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (april-juni 2009) jämfört med föregående period (januari-mars 2009) samt föregående år (april-juni 2008).


Se tabell på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276673.aspx

 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)


Se tabell på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276673.aspx

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning ochköpebrev är normaltca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2006 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om statistiken
 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m.julipubliceras 2009-08-14 kl 09.30.

Källa: Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.
Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 949 05Förfrågningar

Martin Verhage
Tfn08-506 947 78
E-postmartin.verhage@scb.se

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.