Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. juni 2013:

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 10:35 CEST

Stigande småhuspriser

Priserna på småhus har stigit med nästan 2 procent under årets andra kvartal jämfört med det första. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 3 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 14 av 21 län, medan det i 5 län redovisas sjunkande priser. Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Jämtlands län med 11 procent, följt av Norrbottens län med 6 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Kronobergs län med 6 procent, följt av Örebro och Skåne län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med 2 respektive 1 procent medan de vara oförändrade i Stor-Malmö.

På årsbasis, andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 3 procent. I 14 av 21 län steg priserna på småhus. Den största prisuppgången redovisas i Jämtlands län med 8 procent, följt av Jönköpings län med 7 procent. Den största prisnedgång för småhus återfinns i Västerbottens län med 7 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 2 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var 2,1 miljoner kronor under andra kvartalet i år. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från drygt 2,7 miljoner kronor i Stor-Malmö till nästan 3,9 miljoner i Stor-Stockholm. Av det totala antalet köp som genomfördes under andra kvartalet 2013 var det 31 procent som gjordes i någon av de tre storstadsregionerna.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal
köp

Medelpris
i 1000-tals kr

Medeltaxeringsvärde
i 1000-tals kr

Köpeskillingskoefficient
(K/T-tal)

Procentuell
förändring
från
föregående
månad

1206 5 754 2 140 1 548 1,43
1207 4 586 2 071 1 497 1,42 ‑1
1208 6 087 2 140 1 537 1,43 +1
1209 3 743 2 002 1 431 1,43 0
1210 4 720 2 015 1 450 1,43 0
1211 5 687 2 130 1 532 1,42 0
1212 3 564 2 202 1 577 1,43 +1
1301 3 341 2 258 1 625 1,42 ‑1
1302 3 273 2 165 1 551 1,42 0
1303 3 646 2 169 1 552 1,43 +1
1304 3 334 2 136 1 505 1,44 +1
1305 3 619 2 094 1 484 1,44 0
1306 [1] 1 935 2 089 1 474 1,45 0

[1] Siffrorna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
För graf se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359890.aspx

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (april – juni 2013) jämfört med föregående period (januari – mars 2013) samt föregående år (april – juni 2012)

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.) 

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359890.aspx

Kod

Kommun

Antal
köp
senaste
period

Medelpris
senaste
period
(tkr)

K/T-tal
senaste
period

K/T-tal
före-
gående
period

K/T-tal
före-
gående
år

Förändring
i procent
från före-
gående
period

Förändring
i procent
från före-
gående år

0123 Järfälla 68 3 431 1,38 1,37 1,29 +1 +7
0126 Huddinge 102 3 793 1,41 1,34 1,32 +5 +7
0127 Botkyrka 50 2 731 1,45 1,41 1,38 +3 +5
0136 Haninge 56 2 858 1,39 1,37 1,34 +2 +4
0160 Täby 94 4 359 1,38 1,36 1,34 +1 +3
0163 Sollentuna 82 4 911 1,42 1,37 1,37 +4 +4
0180 Stockholm 276 4 474 1,43 1,38 1,36 +3 +5
0181 Södertälje 45 2 416 1,34 1,34 1,30 0 +3
0182 Nacka 70 5 523 1,41 1,39 1,37 +1 +3
0188 Norrtälje 63 1 980 1,50 1,45 1,40 +4 +7
0380 Uppsala 130 3 218 1,54 1,50 1,50 +3 +3
0480 Nyköping 51 1 740 1,33 1,32 1,29 0 +3
0484 Eskilstuna 80 1 818 1,44 1,44 1,40 0 +3
0580 Linköping 99 2 473 1,46 1,40 1,38 +5 +6
0581 Norrköping 106 2 121 1,46 1,44 1,39 +1 +5
0680 Jönköping 90 2 663 1,38 1,36 1,31 +2 +6
0780 Växjö 63 2 317 1,39 1,48 1,37 -7 +1
0880 Kalmar 87 1 810 1,45 1,38 1,36 +5 +6
0980 Gotland 61 1 803 1,42 1,38 1,47 +3 -4
1080 Karlskrona 53 1 713 1,29 1,36 1,33 -5 -3
1280 Malmö 140 3 305 1,29 1,24 1,26 +4 +2
1281 Lund 72 2 895 1,35 1,36 1,26 -1 +7
1283 Helsingborg 119 3 111 1,35 1,35 1,33 0 +2
1290 Kristianstad 82 1 386 1,38 1,50 1,38 -8 0
1293 Hässleholm 61 1 044 1,29 1,33 1,37 -3 -6
1380 Halmstad 105 2 385 1,40 1,35 1,38 +4 +2
1383 Varberg 54 2 619 1,39 1,42 1,34 -2 +4
1384 Kungsbacka 97 3 123 1,42 1,45 1,37 -2 +4
1480 Göteborg 266 3 592 1,43 1,39 1,36 +3 +5
1481 Mölndal 47 3 485 1,45 1,40 1,37 +3 +6
1485 Uddevalla 54 1 954 1,44 1,47 1,43 -2 +1
1488 Trollhättan 56 1 622 1,50 1,45 1,35 +3 +11
1490 Borås 102 1 866 1,49 1,49 1,31 0 +14
1496 Skövde 53 1 739 1,49 1,48 1,45 0 +3
1780 Karlstad 78 1 832 1,44 1,47 1,34 -2 +7
1880 Örebro 108 2 258 1,55 1,47 1,42 +5 +9
1980 Västerås 132 2 148 1,34 1,30 1,31 +3 +2
2080 Falun 62 1 695 1,46 1,48 1,42 -1 +3
2180 Gävle 79 1 648 1,40 1,42 1,44 -2 -3
2281 Sundsvall 78 1 381 1,45 1,40 1,45 +3 0
2284 Örnsköldsvik 53 898 1,53 1,54 1,55 -1 -1
2380 Östersund 29 1 719 1,56 1,37 1,50 +14 +4
2480 Umeå 111 2 369 1,44 1,42 1,43 +1 +1
2482 Skellefteå 85 1 089 1,61 1,58 1,72 +2 -6
2580 Luleå 59 1 873 1,72 1,51 1,49 +14 +15

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2012 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juli publiceras

2013-08-08 kl 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.