Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. maj 2011: Oförändrade småhuspriser

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 09:40 CEST

Småhuspriserna är oförändrade på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (mars 2011 – maj 2011 jämfört med december 2010 – februari 2011). Vid jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (mars 2011 – maj 2011) och motsvarande period 2010 steg priserna med drygt 1 procent.

Den största prisuppgången under den senaste tremånadersperioden redovisas för småhus i Norrbottens län med 3 procent. I 11 av 21 län redovisas stigande priser. Jämtland är det län med den största prisnedgången, minus 5 procent, följt av Jönköping med minus 4 procent. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna något, medan de sjönk i Stor-Malmö.

Senaste årets utveckling
Småhuspriserna steg med drygt 1 procent på riksnivå mellan den senaste tremånadersperioden och motsvarande period ett år tidigare. I 13 av 21 län redovisas prisuppgångar. Norrbottens län redovisar den högsta procentuella ökningen för perioden, 8 procent, medan priserna sjönk mest i Västernorrlands län, minus 2 procent. I storstadsregionerna varierar prisuppgångarna mellan 1 och 3 procent.

Medelpriset drygt 2 miljoner kronor
Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet under den senaste tremånadersperioden är 2 036 000 kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317001.aspx

* Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet

Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (mars – maj 2011) jämfört med föregående period (december 2010 – februari 2011) samt föregående år (mars – maj 2010)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317001.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317001.aspx

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm
omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juni publiceras
2011-07-15 kl 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.