Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. maj 2013: Stigande småhuspriser

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 09:49 CEST

Priserna på småhus har stigit med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2013, jämfört med tremånadersperioden december 2012 – februari 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 4 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 15 av 21 län, medan det i 4 län redovisas sjunkande priser. Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Östergötlands län med 5 procent, följt av Blekinge och Södermanlands län med 4 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Gotlands län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 1 och 2 procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 4 procent. I 17 av 21 län steg priserna på småhus. Den största prisuppgången redovisas i Blekinge län med 8 procent, följt av Värmlands, Örebro och Östergötlands län med 7 procent. Prisnedgång för småhus återfinns i Gävleborgs, Gotlands och Västerbottens län. I dessa län sjönk priserna mellan 1 och 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 3 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under perioden mars – maj 2013. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från nästan 3,9 miljoner kronor i Stockholms län till strax under 1 miljon kronor i Västernorrlands län. Förutom Stockholms län är det Uppsala, Skåne, Hallands och Västra Götalands läns som har ett genomsnittligt pris över 2 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____358608.aspx

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (mars – maj 2013) jämfört med föregående period (december 2012 – februari 2013) samt föregående år (mars – maj 2012)
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____358608.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____358608.aspx

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2012 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juni publiceras
2013-07-11 kl 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se