Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. mars 2009: Prisfallet på småhus har avstannat

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 09:41 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272334.aspx

Efter att ha sjunkit fem månader i rad förblev småhuspriserna i landet oförändrade mellan februari och mars månad. En jämförelse mellan de senaste kvartalen (första kvartalet 2009 jämfört med fjärde kvartalet 2008) visar på en prisnedgång på 3 procent på riksnivå. Även på årsbasis har småhuspriserna sjunkit med 3 procent.

Störst prisnedgång i Stockholm

Vi kan konstatera att det är Stockholms län (tillika Stor-Stockholm) som haft den största prisnedgången på 6 procent mellan de senaste två kvartalen. Även i Södermanlands och Örebro län kan vi notera stora prisfall på 5 procent. I några län kan vi också se att småhuspriserna stiger igen. Största prisökningen hittar vi i Kronoberg med 6 procent följt av Blekinge och Dalarna med 3 procent.

Även på årsbasis (första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2008) är det i Stockholms län, tillsammans med Gotland, Halland och Västerbotten, som småhuspriserna sjunkit som mest. Prisnedgången i dessa län ligger på 6 procent.

Minskad omsättning

På grund av oregelbunden eftersläpning i rapporteringen av genomförda husaffärer är det svårt att säga någonting exakt om omsättningen på småhusmarknaden. Helt klart är dock att det i samband med de sjunkande priserna också har skett en kraftig minskning i antalet gjorda affärer. Om vi jämför det senaste kvartalets preliminära omsättning på 8195 småhusköp med de som redovisades vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan får vi en minskad omsättning på knappt 30 procent.

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet var drygt 1,8 miljoner kronor under det senaste kvartalet.

Tabell: Fastighetsprisstatistik per månad, hela riket

Graf: Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket

Tabell: Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (januari-mars 2009) jämfört med föregående period (oktober-december 2008) samt föregående år (januari-mars 2008).

Tabell: Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning ochköpebrev är normaltca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2006 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. aprilpubliceras 2009-05-14 kl 09.30.

Källa: Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 949 05

Förfrågningar

Rein Billström
Tfn08-506 947 97
E-postrein.billstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.