Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. mars 2013: Stor prisskillnad för småhus mellan storstadsregionerna

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 10:18 CEST

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under första kvartalet 2013. Skillnaden mellan storstadsregionerna är stor. I Stor-Stockholm var priset nästan 3,9 miljoner kronor, medan priset i Stor-Malmö var drygt 2,7 miljoner kronor. Prisnivån i Stor-Stockholm var 40 procent högre jämfört med Stor-Malmö.

Priserna på småhus har varit oförändrade under första kvartalet 2013, jämfört med fjärde kvartalet 2012.  På årsbasis, första kvartalet jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 3 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas sjunkande priser i 9 av 21 län, medan det i 8 län redovisas stigande priser. Den största prisuppgången redovisas i Kronobergs län med 6 procent, följt av Örebro län med 4 procent. Den största prisnedgången återfinns i Jämtland och Norrbottens läns med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Malmö var oförändrade.

På årsbasis, första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, steg priserna i 16 av 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Jönköpings län med 9 procent, följt av Dalarnas, Värmlands, Örebro och Kalmar län med 7 procent. Prisnedgång för småhus återfinns i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. I dessa län sjönk priserna mellan 1 och 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med 5 respektive 3 procent, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 2 procent.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____353839.aspx

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (januari – mars 2013) jämfört med föregående period (oktober – december 2012) samt föregående år (januari – mars 2012
Se tabell : http://www.scb.se/Pages/PressRelease____353839.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____353839.asp

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. april publiceras

2013-05-07 kl 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se