Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. november 2011: Svagt sjunkande småhuspriser

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 09:39 CET

Priserna på småhus sjönk med 1 procent på riksnivå under den senaste tremånadersperioden (september - november 2011), i jämförelse med föregående period (juni – augusti 2011). Även på årsbasis (september – november 2011 jämfört med samma period ett år tidigare) sjönk priserna med 1 procent.

I 13 av 21 län redovisas sjunkande priser under den senaste tremånadersperioden. Den största prisnedgången återfinns i Blekinge län med 9 procent, följt av Norrbotten med 7 procent. I 7 län redovisas stigande priser, medan det i ett län, Dalarna, redovisas oförändrade priser. Den största prisuppgången återfinns i Gotlands län med 8 procent, följt av Kalmar med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna med 3 procent.

Senaste årets utveckling

Småhuspriserna på riksnivå sjönk med 1 procent mellan den senaste tremånadersperioden och motsvarande period ett år tidigare (september – november 2010). I 12 av 21 län sjönk priserna. Den största prisnedgången återfinns i Blekinge län med 8 procent, följt av Östergötland med 5 procent. I 6 län redovisas stigande priser. Den största prisuppgången redovisas i Jämtlands län med 7 procent. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna med 1 respektive 5 procent, medan de var oförändrade i Stor-Stockholm.

Medelpriset drygt 1,9 miljoner kronor

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var drygt 1,9 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325774.aspx

* Alla siffrorna för år 2011 är preliminära, men den senaste månadens uppgifter är mycket preliminär och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (september – november 2011) jämfört med föregående period (juni – augusti 2011) samt föregående år ( september – november 2010)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325774.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv.)
För tabell se:http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325774.aspx

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. december publiceras
2012-01-12 kl 09.30.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.