Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. oktober 2006: Stabila småhuspriser på en fortsatt hög nivå

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:40 CET

Mellan de två senaste tremånadersperioderna (augusti-oktober jämfört med maj-juli) har småhuspriserna i landet stigit med 2 procent. Ökningstakten har dämpats något eftersom huspriserna i stort sett legat stilla de senaste månaderna. Det är dock inte ovanligt att prisökningstakten avmattas under hösten.

Åtta av landets 21 län har oförändrade eller sjunkande småhuspriser mellan de senaste tremånadersperioderna. Största nedgången har Västerbotten där priserna gått ner 3 procent sedan i somras. I Södermanland, Kronoberg och Blekinge är nedgången 1 procent. Oförändrade prisnivåer har Uppsala, Kalmar, Örebro och Västmanlands län. Övriga län har prisuppgångar på mellan 1 och 6 procent.

Prisuppgången 11 procent senaste året
På årsbasis, det vill säga jämfört med augusti-oktober i fjol, har småhuspriserna i landet stigit med 11 procent. Största ökningen har Skåne och Stor-Malmö där huspriserna gått upp med 14 procent sedan förra hösten. Även i Dalarna (+13 procent), Gävleborg (+12 procent) och Stockholms län (+12 procent) har priserna stigit mer än riksgenomsnittet det senaste året.

Genomsnittspriset för ett småhus i landet ligger fortsatt på knappt 1,6 miljoner.

Malmö "hetaste" storstadskommunen
En jämförelse av de tre största kommunerna i landet visar att Malmö är "hetast" för tillfället. Här har småhuspriserna stigit med 6 procent sedan i somras och med hela 16 procent sedan förra hösten. I Göteborg är uppgången knappt 1 procent medan huspriserna i Stockholms kommun varit oförändrade mellan de senaste tremånadersperioderna. Noterbart är också att snittpriset för en småhusfastighet i Malmö nu passerat 3 miljoner kronor. Prisstatistik för landets största kommuner redovisas under nedanstående länk:

Kommunsiffror

Statistikens aktualitet
En fastighetsaffär är en process som sträcker sig över en viss tidsperiod. Från det att ett objekt bjuds ut på marknaden med visning, budgivning och kontraktsskrivning till dess att köparen flyttar in och köpet registreras förflyter en viss tid. Det innebär att eventuella effekter till följd av viktiga händelser på bostadsmarknaden (t.ex. höjning av räntan) inte blir synliga i statistiken förrän efter ett antal månader, eftersom det är tillträdesdagen som statistiken redovisas efter. Detta gäller såväl den officiella statistiken i Lantmäteriets och SCB:s Småhusbarometer som mäklarbranschens egen statistik. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning (då priset bestäms) och själva tillträdet/ägarbytet är normalt ca 2-3 månader.


Småhus för permanentboende, hela riket
Se:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182196.asp

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182196.asp

Prisstatistik för perioden augusti-oktober 2006 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2005
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182196.asp


Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års allmänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T.

Definitioner och förklaringar

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. november publiceras 2006-12-12 kl 09.30.

Avskiljare

Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar
Henrik Roos
Tfn 026-63 30 86

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande och bebyggelse
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.