Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. oktober 2010: Oförändrade småhuspriser

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:40 CET

Småhuspriserna är oförändrade på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (augusti – oktober jämfört med maj – juli). På årsbasis har priserna stigit med 5 procent.

Den största procentuella prisökningen på länsnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna återfinns i Gotlands län, där ökningen är 7 procent. Under samma period är det 10 län som har sjunkande priser. I dessa är minskningen mellan 1 till 3 procent. Den största nedgången återfinns i Västmanlands län. I storstadsregionerna, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö, spänner prisutvecklingen mellan +1 och -1 procent.

Prisuppgång på årsbasis
På årsbasis, augusti – oktober 2010 jämfört med motsvarande period 2009, är prisökningen 5 procent på riksnivå. Det län med den högsta procentuella prisökningen för perioden är Gotland län med 14 procent, följt av Stockholms och Hallands län där priserna har gått upp 9 respektive 7 procent. Värmland och Örebro är de två län med sjunkande priser på årsbasis. I dessa har priserna sjunkit mellan 1 till 2 procent.

Medelpriset strax under 2 miljoner
Genomsnittspriset för en småhusfastighet under den senaste tremånadersperioden var 1,978 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303467.aspx

* Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303467.aspx

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (augusti - oktober 2010) jämfört med föregående period (maj - juli 2010) samt föregående år (augusti - oktober 2009)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303467.aspx

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv.)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303467.aspx

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. november publiceras
2010-12-16 kl 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post niclas.sjolund@scb.se
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.