Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. oktober 2011: Sjunkande småhuspriser i storstadsregionerna

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 09:51 CET

I samtliga storstadsregioner sjönk småhuspriserna mellan 1 och 3 procent under den senaste tremånadersperioden (augusti – oktober 2011), i jämförelse med föregående period (maj – juli 2011). På riksnivå var priserna för småhus oförändrade.

I 10 av 21 län redovisas sjunkande priser under den senaste tremånadersperioden. Blekinge är det län med den största prisnedgången, minus 6 procent. I 5 av landets län var priserna oförändrade, medan de steg i 6 län. Den största prisuppgången återfinns i Gotlands län med 6 procent.

Senaste årets utveckling

Småhuspriserna på riksnivå var oförändrade mellan den senaste tremånadersperioden och motsvarande period ett år tidigare (augusti – oktober 2010). I 10 av 21 län sjönk priserna. Den största prisnedgången återfinns i Blekinge län med 6 procent, följt av Kalmar med 4 procent. I Halland och Västra Götalands län var priserna oförändrade, medan de steg i 9 län. Den största prisuppgången redovisas i Jämtlands län med 6 procent, följt av Norrbotten med 5 procent. I storstadsregionerna varierade prisutvecklingen från stigande i Stor-Stockholm till sjunkande i Stor-Malmö. I Stor-Göteborg var priserna oförändrade.

Medelpriset 2 miljoner kronor

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var 2 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.

* Alla siffrorna för år 2011 är preliminära, men den senaste månadens uppgifter är mycket preliminär och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323848.aspx

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. november publiceras
2011-12-16 kl 09.30.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.