Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. september 2010: 29 procent av småhusen såldes i storstadsområdena

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 09:43 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301893.aspx

Under tredje kvartalet såldes 15 000 småhus. 29 procent av dessa försäljningar förekom i storstadsområdena. Jämfört med kvartalet innan har småhuspriserna stigit med 1 procent på riksnivå. På årsbasis, tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med 6 procent.

De största procentuella prisökningarna på länsnivå mellan de två senaste kvartalen återfinns i Gävleborgs, Hallands och Gotlands län. I dessa län har priserna stigit 4 till 6 procent. Under samma period har tre län sjunkande priser. Dessa är Kronoberg, Västmanland och Västernorrland, där minskningen är 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö har priserna stigit och i Stor-Göteborg är priserna oförändrade.


Uppgång i nästan alla län på årsbasis

På årsbasis, tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, är prisökningen 6 procent på riksnivå. För 19 av 21 län redovisas prisuppgång under denna period. Det län med den högsta procentuella ökningen för perioden är Gotlands län med 12 procent, följt av Stockholms och Hallands län där priserna har stigit 9 till 10 procent. Värmland och Jämtland är de två län med sjunkande priser på årsbasis. I dessa har priserna sjunkit 1 till 2 procent.

Medelpriset strax under 2 miljoner

Medelpriset för en småhusfastighet under tredje kvartalet var strax under 2 miljoner kronor. I storstadsregionerna noteras genomsnittspriser över 2,8 miljoner kronor. Högsta medelpriset i storstadsregionerna återfinns i Stor-Stockholm med drygt 3,7 miljoner kronor.

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm
omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. oktober publiceras
2010-11-17 kl 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05


Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post niclas.sjolund@scb.se
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.