Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. september 2012: Medelpriset för ett småhus nästan 2,1 miljoner

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 10:27 CEST

Priserna på småhus steg med 3 procent under den senaste tremånadersperioden, juni – augusti 2012, i jämförelse med föregående period, mars – maj 2012. På årsbasis, senaste tremånadersperioden i år jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna sjunkit med 1 procent.

För närvarande är det stor eftersläpning vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning, vilket gör att statistiken är förskjuten en månad i förhållande till ordinarie redovisning. Den senaste perioden avser därför juni – augusti istället för juli – september.

På länsnivå steg priserna i 18 av 21 län mellan de två senaste tremånadersperioderna. Den största prisuppgången återfinns i Blekinge och Uppsala län med 8 respektive 7 procent. Inget län redovisade sjunkande priser. I samtliga storstadsregioner, Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, steg priserna mellan 2 och 4 procent.

På årsbasis sjönk priserna i 11 av 21 län. Den största prisnedgången redovisas i Hallands och Skåne län med 5 procent. I sju av landets län steg priserna på småhus. Den största prisuppgången återfinns i Örebro län med 5 procent, följt av Gotlands, Västernorrlands och Gävleborgs län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö sjönk priserna med 2 respektive 6 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till nästan 2,1 miljoner kronor under den senaste tremånadersperioden.

För tabeller se här: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341697.aspx

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. oktober publiceras
2012-11-08 kl 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.