Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. augusti 2008: Småhuspriserna upp 3 procent

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:34 CEST

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246291.asp

Småhuspriserna i landet har stigit med 3 procent mellan de senaste tremånadersperioderna, juni-augusti jämfört med mars-maj. De senaste två månaderna kan vi dock se en avmattning av priserna på riksnivå. På årsbasis har priserna stigit med 4 procent.

Under sommaren har huspriserna stigit i nästan hela landet. Som mest med 12 procent på Gotland, följt av Uppsala och Örebro län med 7 procent. Även i Kalmar, Gävleborg och Västerbotten kan vi notera stora uppgångar på 6 procent. De enda län som inte visar prisökningar under sommaren är Blekinge där priserna varit oförändrade sedan i våras samt Halland som haft en prisnedgång på 1 procent.

Uppåt i storstadsområdena
Priserna stiger även i alla tre storstadsområden. Uppgången mellan de senaste tremånadersperioderna är 4 procent i Stor-Stockholm och 2 procent i Stor-Göteborg och Stor-Malmö.

Fyraprocent uppsenaste året
Prisuppgången på årsbasis (juni-augusti 2008 jämfört med juni-augusti 2007) ligger på 4 procent på riksnivå. Här är det Örebro län som haft den största uppgången med 11 procent, följt av Jönköping med 9 procent samt Värmland och Gävleborg med 7 procent.

Medelpriset i landetnästan 1,9 miljoner
Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet var under juni-augusti 1 870 000 kronor. I Stor-Stockholm närmar sig snittpriset 3,5 miljoner. Endast fyra av landets 21 län har snittpriser under miljonen. Dessa är Gävleborg (986 000 kronor), Dalarna (946 000 kronor), Norrbotten (893 000 kronor) och Västernorrland (881 000 kronor).


Aktuell prisstatistik för landets största kommuner redovisas under nedanstående länk:

Kommunsiffror


Tabell: Småhus för permanentboende, hela riket

Tabell: Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket

Tabell: Prisstatistik för perioden juni-augusti 2008 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2007 K/T-tal föregående år


Definitioner och förklaringar

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m.september publiceras 2008-10-15 kl 09.30.

Källa: Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.