Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. juli 2007: Kraftigt stigande småhuspriser i hela landet

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:34 CEST

Småhuspriserna i landet bara fortsätter stiga i allt snabbare takt. Mellan de senaste tremånadersperioderna (maj-juli jämfört med februari-april) är uppgången drygt 4 procent på riksnivå. Jämfört med maj-juli i fjol är prisuppgången 9 procent.

Priserna går upp i hela landet och samtliga län redovisar prisökningar på mellan 1 och 9 procent mellan de senaste tremånadersperioderna. Största uppgången kan noteras i Västerbotten med 9 procent följt av Uppsala och Gotland med 8 procent. I Stor-Stockholm stiger huspriserna i allt snabbare takt och mellan de senaste perioderna är uppgången 7 procent i regionen. Även i Stor-Göteborg och Stor-Malmö accelererar priserna och här ligger prisökningen på 6 respektive 4 procent.

På årsbasis, det vill säga jämfört med maj-juli i fjol, har småhuspriserna i landet stigit med drygt 9 procent. Även här redovisar alla län prisuppgångar, som mest med 14 procent på Gotland och 13 procent i Stockholms län och Västernorrland.

Över 2 miljoner i snitt i Skåne
Genomsnittspriset för en småhusfastighet i Sverige närmar sig nu 1,8 miljoner kronor. I Skåne har medelpriset passerat 2 miljoner kronor och länet är således landets näst dyraste efter Stockholms län där husen kostar närmare 3,3 miljoner i snitt.Aktuell prisstatistik för landets största kommuner redovisas under nedanstående länk:

Kommunsiffror
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210770.asp

Småhus för permanentboende, hela riket
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210770.asp


[1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket

Prisstatistik för perioden maj-juli 2007 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2006
K/T-tal föregående år (0605-0607) K/T-tal föregående period (0702-0704) K/T-tal senaste period (0705-0707) Procentuell prisförändring från föregående år Procentuell prisförändring från föregående period Antal köp senaste period Medelpris i 1000-tals kr senaste period
Län
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210770.aspDet är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2006 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Definitioner och förklaringar

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. augusti publiceras 2007-09-14 kl 09.30.

Avskiljare

Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande och bebyggelse
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se
Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.