Statistiska centralbyrån, SCB

Småhuspriserna oförändrade i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 10:16 CEST

Småhusbarometern – riks- och länssiffror t.o.m. augusti 2003:
Småhuspriserna oförändrade i augusti

De svenska småhuspriserna låg i princip stilla mellan juli och augusti månad enligt preliminära siffror.

En jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (juni–augusti) och närmast föregående (mars–maj) visar dock på en prisökning på 3 procent för hela landet. På årsbasis, det vill säga jämfört med juni–augusti 2002, har priserna ökat med i genomsnitt 7 procent.

Prisuppgångar på de flesta håll den senaste tremånadersperioden
Mellan perioderna mars–maj och juni–augusti har priserna stigit eller varit oförändrade i alla län utom Uppsala, där nedgången var måttliga 2 procent. De största prisuppgångarna har Jämtland och Kalmar haft: 11 respektive 7 procent. I Västmanland låg priserna i det närmaste stilla.

På årsbasis, det vill säga juni–augusti 2003 jämfört med juni–augusti 2002, har priserna gått upp på de flesta håll. Bara Norrbotten redovisar marginellt sjunkande småhuspriser – i länet har priserna gått ner 1 procent. I Skåne har prisuppgången varit störst: 11 procent. Västra Götaland och Örebro redovisar en uppgång i småhuspriserna på 10 procent.

Långsam prisökningstakt i Stor-Stockholm
Småhuspriserna har stigit i alla de tre storstadsområdena om man jämför de två senaste tremånadersperioderna. Uppgången i Stor-Stockholm är dock liten: endast 1 procent. Prisuppgångarna i Stor-Göteborg och Stor-Malmö har varit något större: 4 respektive 2 procent.

Jämför man med ett år tillbaka (juni–augusti 2003 mot juni–augusti 2002) är skillnaden mellan Stor-Stockholm och de andra storstadsregionerna påtaglig. På årsbasis har småhuspriserna i Stor-Stockholm stigit med 2 procent, medan de i Stor-Göteborg och Stor-Malmö har gått upp med 11 procent.

Medelpriserna
Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige var under juni–augusti 2003 cirka 1,2 miljoner kronor. I Stockholms län var genomsnittspriset nästan 2,4 miljoner kronor. Ytterligare sex län hade medelpriser överstigande 1 miljon kronor. Dessa är Uppsala, Halland, Skåne, Västra Götaland, Södermanland och Östergötland. Det lägsta genomsnittspriset för ett småhus hade Västernorrland: drygt 570 000 kronor.

Förklaring till begreppet småhus
Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Var god ange SCB och Lantmäteriet som källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Mer information
* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera

För tabeller, se http://www.scb.se/press/press2003/press235bo0501.doc