Statistiska centralbyrån, SCB

Småhuspriserna upp 2 procent senaste månaden

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 10:12 CEST

Enligt preliminära siffror steg småhuspriserna i landet med cirka 2 procent mellan juni och juli månad.

En jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (maj-juli) och närmast föregående (februari-april) visar på en prisökning på 3 procent för hela landet. På årsbasis, det vill säga jämfört med maj-juli 2002, har priserna ökat med i genomsnitt 7 procent.

Prisökningar i de flesta länen
I 17 av landets 21 län har småhuspriserna stigit mellan de två senaste tremånadersperioderna. Som mest med 8 procent i Jämtland och 7 procent i Kalmar. Endast tre län redovisar sjunkande småhuspriser. I Västernorrland sjönk priserna med 5 procent, på Gotland med 3 procent och i Uppsala med 2 procent.

På årsbasis, det vill säga maj-juli 2003 jämfört med maj-juli 2002, låg prisuppgången i hela landet på 7 procent. De län som uppvisar de största prisökningarna är Västmanland med 14 procent, Södermanland med 12 procent och Kronoberg och Skåne med 11 respektive 10 procent. I Västernorrland och Norrbotten har priserna sjunkit något på ett års sikt medan de varit oförändrade i Gävleborg.

Lägre prisökningstakt i Stor-Stockholm
Prisförändringen mellan de två senaste tremånadersperioderna ligger i stort sett på samma nivå i de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm steg småhuspriserna med 2 procent, i Stor-Göteborg var prisuppgången 3 procent och i Stor-Malmö 4 procent.

På årsbasis däremot uppvisar Stor-Stockholm en betydligt lägre prisökningstakt än de övriga storstadsregionerna. På ett år har småhuspriserna ökat med 2 procent i Stor-Stockholm medan motsvarande siffra för Stor-Göteborg är hela 12 procent och för Stor-Malmö 11 procent.

Knappt 1,2 miljoner för ett småhus i Sverige
Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige var under perioden maj-juli 1,2 miljoner kronor. I Stockholms län låg snittpriset på ca 2,4 miljoner kronor. Ytterligare sex län hade genomsnittspriser överstigande 1 miljon kronor. Dessa är Uppsala, Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland och Södermanland. De lägsta snittpriset för ett småhus uppvisar Västernorrland med ca 550 000 kronor.

För tabeller, se bifogad fil