Statistiska centralbyrån, SCB

Småhuspriserna upp något i april

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:35 CEST

Efter att ha legat i stort sett stilla under årets första månader steg småhuspriserna med två procent i april jämfört med mars enligt preliminär statistik.

En jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (februari – april 2004) och närmast föregående (november 2003 – januari 2004) visar på en prisökningstakt på i genomsnitt 2 procent för hela landet. På årsbasis, det vill säga jämfört med februari - april 2003, har priserna stigit med 9 procent.

Prisutvecklingen regionalt
På länsnivå har prisutvecklingen mellan de två senaste tremånadersperioderna gått åt olika håll. De största prisuppgångarna, 4 procent, kan noteras i Uppsala, Jönköping, Kronoberg och Halland. I några län har småhuspriserna fallit tillbaka något, som mest med 3 procent i Blekinge följt av Västernorrland med 2 procent.

På årsbasis (februari – april 2004 jämfört med motsvarande period 2003) har priserna stigit i alla Sveriges län, om än i varierande grad. Prisstegringar på 10 procent eller mer kan noteras i fem län. Den största prisuppgången har man haft i Västmanland där priserna stigit med 15 procent tätt följt av Halland med 14 procent. Den svagaste prisutvecklingen har Norrbotten och Västernorrland haft. Här har priserna på årsbasis stigit med måttliga 1-2 procent.Måttliga prisförändringar i storstadsområdena
Om man jämför de två senaste tremånadersperioderna har småhuspriserna haft en likartad utveckling i alla de tre storstadsområdena, upp tre procent. Skillnaderna mellan Stor-Stockholm och övriga storstadsområden blir dock tydlig om man jämför prisutvecklingen på ett års sikt. I Stor-Stockholm har priserna gått upp med 7 procent medan prisuppgången nästan är dubbelt så stor i de två andra storstadsområdena Stor-Göteborg och Stor-Malmö (+13% i båda).


1,3 miljoner för ett småhus i Sverige
Medelpriset för ett småhus i Sverige ligger fortsatt på drygt 1,3 miljoner kronor. Dyrast är det är det som vanligt i Stor-Stockholm. Här var medelpriset under perioden februari – april 2004 drygt 2,6 miljoner kronor. I Västernorrland såldes under samma tid de billigaste småhusen, medelpriset var här drygt 570 000 kronor.

Småhus för permanentboende, hela riket

Månad
Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
0304 4 692 1 196 782 1,55
0305 4 893 1 192 772 1,57 +1
0306 5 795 1 233 797 1,58 +1
0307 5 212 1 199 766 1,60 +2
0308 5 368 1 248 798 1,60 0
0309 5 150 1 180 745 1,62 +1
0310 6 335 1 225 770 1,63 +1
0311 4 294 1 267 799 1,63 0
0312 4 961 1 324 829 1,63 0
0401 3 835 1 351 839 1,65 +1
0402 2 881 1 338 823 1,66 0
0403 3 497 1 288 786 1,66 0
0404 [1] 2 971 1 316 787 1,69 +2
Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års almänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I denna lista redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T.

[1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka.
Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket


Prisstatistik för preioden februari-april 2004 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2003

K/T-tal föregående år (0302-0304) K/T-tal föregående period (0311-0401) K/T-tal senaste period (0402-0404) Procentuell prisförändring från föregående år Procentuell prisförändring från föregående period Antal köp senaste period Medelpris i 1000-tals kr senaste period
Län
Stockholm 1,49 1,55 1,59 +7 +3 1 470 2 527
Uppsala 1,64 1,68 1,75 +6 +4 263 1 652
Södermanland 1,67 1,73 1,76 +6 +2 266 1 145
Östergötland 1,53 1,68 1,68 +10 0 347 1 134
Jönköping 1,54 1,57 1,64 +6 +4 389 922
Kronoberg 1,50 1,55 1,62 +8 +4 241 873
Kalmar 1,48 1,61 1,62 +9 0 307 691
Gotland 1,55 1,73 1,72 +11 0 57 1 224
Blekinge 1,48 1,63 1,59 +7 -3 227 823
Skåne 1,64 1,78 1,83 +12 +3 1 584 1 393
Halland 1,53 1,66 1,73 +14 +4 374 1 397
Västra Götaland 1,55 1,69 1,70 +9 +1 1 506 1 239
Värmland 1,52 1,62 1,62 +6 0 389 682
Örebro 1,53 1,61 1,58 +3 -1 306 870
Västmanland 1,52 1,72 1,74 +15 +1 339 1 168
Dalarna 1,43 1,56 1,54 +8 -1 284 672
Gävleborg 1,47 1,53 1,55 +5 +1 259 662
Västernorrland 1,51 1,55 1,52 +1 -2 178 573
Jämtland 1,46 1,53 1,55 +6 +1 78 688
Västerbotten 1,39 1,46 1,50 +7 +2 230 840
Norrbotten 1,50 1,52 1,53 +2 0 255 576
Storstadsområde
Stor-Stockholm 1,48 1,53 1,57 +7 +3 1 326 2 634
Stor-Göteborg 1,58 1,74 1,79 +13 +3 693 1 882
Stor-Malmö 1,63 1,78 1,84 +13 +3 558 1 981

Hela riket 1,54 1,64 1,67 +9 +2 9 349 1 312
Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års almänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I denna lista redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T.
Definitioner och förklaringar


Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje kommun.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. maj publiceras 2004-06-09 kl 10.00.Samarbetspartner
Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle
Fax 026 - 68 75 94
Tfn 026 - 63 30 00

Förfrågningar
Henrik Roos
Tfn 026-63 60 86
Epost fornamn.efternamn@lm.se
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Pär Millstam
Tfn 08-506 942 51
Epost fornamn.efternamn@scb.se
Robert Arvekvist
Tfn 08-506 942 89
Epost fornamn.efternamn@scb.se