Banverket

Småländskt godstransportråd ska ge bättre och effektivare transporter

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 11:04 CEST

2006-03-30
Hur kan samarbetet mellan olika trafikslag i Småland förbättras? Hur kan infrastrukturen i regionen användas på bästa sätt? Detta är frågor som det nybildade Regionala Godstransportrådet i Småland ska ge svaren på.

Rådet bildades igår på Teleborgs slott i Växjö, där representanter för näringslivet, Banverket, Vägverket, Transportindustriförbundet, Sveriges Hamnar med flera strålat samman. Rådets huvudsyfte blir att verka för ett gott samarbete mellan olika trafikslag och framför allt att låna sitt öra till näringslivet.

- Näringslivets synpunkter är viktiga om vi ska kunna utveckla godstrafiken i södra Sverige. Rådets viktigaste uppgift blir att undersöka vad industri och speditörer har för behov och önskemål, säger Ann Holm, marknadsansvarig på Banverkets Södra banregion.

Thomas Laghamn, logistik- och processansvarig på Scania i Oskarshamn instämmer:
- Att med befintlig infrastruktur som grund hitta samordnings-effekter ser jag som mycket viktigt. De miljömässiga vinsterna blir stora, samtidigt som vi kan få ner våra transportkostnader.

Förebild
Förebild för det Småländska rådet är Godstransportrådet i Skåne-Blekinge, ett försök som föll så väl ut att det i höstas permanentades.

- Det känns bra att Småland följer efter. Det faktum att näringslivet har ett antal tunga representanter med ger en för landet unik bredd, säger Ann Holm, och tillägger att målet i slutänden är bättre och effektivare transporter för köparen.

Banverket är tillsammans med Vägverket initiativtagare till bildandet av godstransportrådet i Småland.

Det Regionala Godstransportrådet i Skåne Blekinge ombildades efter tre projektår hösten 2005 till en permanent mötesplats för näringsliv och godstransporter. Mer information finns på http://www.godstransportradet.se/