Röda Korset - Södermanland, Östergötland och Jönköpings län

Smålänningar bäst i Sverige på frivillighet! 7 av 10 kan tänka sig att arbeta frivilligt.

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 01:00 CET

- Det är oerhört glädjande att så många i Sverige kan tänka sig att arbeta frivilligt. Även i en avancerad välfärdsstat som Sverige behövs mycket frivilligarbete som välfärdsförstärkare. Särskilt glädjande tycker jag det är att så många unga är beredda att göra en insats för medmänniskor. Det ger oss stora möjligheter inför framtiden att utöka och utveckla vårt arbete i Sverige, säger Bengt Westerberg ordförande för Svenska Röda Korset.

I Röda Korsets verksamheter byggs en långsiktig och hållbar relation genom att möta människor och visa medmänsklighet och delaktighet. Röda Korsets frivilliga hjälper barn med läxorna, besöker äldre i hemmen, ger stöd i kris och sorg samt tar emot samtal i Röda Korsets telefonjour. Närmare 40 000 personer är i dag engagerade inom Röda Korset. 

-  Det är glädjande att så många smålänningar är beredda att göra en frivilliginsats. Vi behöver alltid fler frivilliga, exempelvis anhörigstödjare, besökare och särskilt läxhjälpare på skolor behöver vi, säger Göran Wolke, ordförande i Jönköpings rödakorskrets.

Undersökningen i korthet

-  Personer 60 år och äldre, arbetslösa och glesbygdsbor är mest öppna för frivilligt arbete.

-  Boende i Småland, på Öland och Gotland är mest öppna för frivilligt arbete där 7 av 10 kan tänka sig frivilligarbete.

-  Stockholmare är minst villiga att hjälpa andra, 58 procent är positiva till frivilligarbete.

-  Kvinnor är mer villiga att arbeta frivilligt än män.

-  6 av 10 mellan 16-29 år kan tänka sig att arbeta frivilligt.

Undersökningen är gjord 12-17 november av Novus Opinion. Frågan som ställdes till 1 000 slumpvis utvalda personer mellan 16 år och äldre var: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i frivilligt arbete utan ersättning någon gång i veckan för att hjälpa andra människor?