Alltid.se

Smålänningar har bäst koll i landet på sin elkonsumtion

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 08:00 CEST

Tre av fyra lägenhetshushåll vet inte hur mycket el de förbrukar. De är också mycket dåligt insatta i vad den kostar. Okunskapen är ofta kopplad till en bristande insikt i sambandet mellan elkonsumtion och miljö, varnar elbolaget Alltid.

- El är sällan en kostnadsfråga för de som bor i lägenhet. Vägen till deras miljömedvetande går inte genom plånboken, säger Alltids grundare Anton Johansson.

Undersökningen visar att smålänningarna tenderar att ha bäst koll i landet på sin elkonsumtion. Stockholmarna är de som har sämst koll. Hälften av smålänningarna vet hur mycket el hushållet konsumerar varje månad. Detta är högst i landet. I Stockholm är det bara 27 procent som vet hur mycket el de konsumerar. Det visar undersökningen som elbolaget Alltid har låtit undersökningsinstitutet Novus genomföra.

Ser man till riksgenomsnittet är det sex av tio svenskar som inte vet hur mycket el de förbrukar eller vad de betalar per kilowattimme.  De som bor i lägenhet har sämst koll och engagerar sig minst i att spara el. Hushåll i villa har betydligt bättre kontroll över sin elkonsumtion. 

- Elpriset kanske är ett bra incitament för familjer i stora hus med dyr uppvärmning, men den fungerar inte för att göra hushåll i lägenhet medvetna om sin elkonsumtion. De som bor i lägenhet är nog lika måna om miljön som de i villa, men det är tydligt att priset på el inte hjälper till att förändra deras beteende, säger Anton Johansson. Läs hela hans blogginlägg om undersökningen här

Alltid-rapporten visar också att nästan dubbelt så många i lägenhet (23 procent) som i villa (12 procent) inte är engagerade i att spara el. Förklaringen är sannolikt att villahushåll har betydligt högre kostnader för sin energikonsumtion eftersom de även betalar för uppvärmning och varmvatten.

Vet inte hur mycket el hushållet förbrukar per månad

 • lägenhet 76 %
 • villa/radhus 51 %

Vet inte vad de betalar per kilowattimme

 • lägenhet 68 %
 • villa/radhus 46 %

Inte engagerad i att spara el i sin bostad

 • lägenhet 23 %
 • villa/radhus 12 %

Det finns också skillnader mellan kön och åldersgrupper

 • 47 procent av männen uppger att de vet hur många kilowattimmar som hushållet förbrukar, jämfört med 26 procent av kvinnorna.

 • En åldersjämförelse visar att det bara är 15 procent i åldersgruppen 18-29 år som vet hur mycket el hushållet förbrukar, jämfört med 52 procent för åldersgruppen 65-79 år.

 • Engagemanget för att spara el ökar med åldern. I åldersgruppen 18-29 år är 38 procent engagerade i att spara el, medan i åldersgruppen 65-79 år är motsvarande siffra 61 procent.


Fakta undersökningen

Undersökningen av genomförts av Novus i syfte att få en överblick över om folk medvetenhet om sin elkonsumtion. Den genomfördes under period 10-16 april 2014 som en webbenkät med ett riksrepresentativt urval från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Resultatet är efterstratifierat. Totalt omfattar undersökningen 1001 intervjuer. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

Alltid.se är ett elbolag som vill stimulera kundernas miljöengagemang genom feedback på deras elkonsumtion och med hjälp och inspiration att minska den. Det gör Alltid genom att informera och skapa medvetenhet kring kundens konsumtionsmönster via appar och ny digital teknik.

Fakta hushållens elkonsumtion

 • Ett genomsnittligt lägenhetshushåll förbrukar i genomsnitt 12 000 kilowattimmar per år, men eftersom uppvärmning och varmvatten som regel är inkluderat i hyran/månadsavgiften  kan hushåll i lägenhet endast påverka sin konsumtion av hushållsel, som är cirka 2 500 kilowattimmar per år. Detta motsvarar en månadskostnad på ungefär 200 kronor.

 • Elförbrukningen för en genomsnittlig villa är ungefär 25 000 kilowattimmar. Som villaägare betalar man som regel hela sin elförbrukning direkt till elbolaget. Det innebär att elräkningen för en villa är cirka tio gånger högre än för en lägenhet.

Alltid är framtidens elhandelsaktör och säljer miljövänlig svensk vattenkraft med fast månadskostnad till hushåll i lägenhet. Med ett tydligt fokus på hållbarhet vill Alltid stimulera sina kunder till att hålla en låg elkonsumtion. Via appar och ny digital teknik ger Alltid kontinuerlig feedback och skapar incitament för energieffektivisering.