Vägverket

Smålands Logistik arbetar med trafiksäkerhet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:51 CET

Allt fler transportföretag arbetar med miljö, men Smålands Logistik går nu ett steg längre och arbetar även med trafiksäkerhet.

Smålands Logistik är ett familjeföretag och inom koncernen finns flera bolag. Närmare 150 fordonsekipage färdas dagligen på vägarna, fullpackade med allt från mat och målarfärg till katalysatorer och dynamit.

På Smålands Logistik insåg man tidigt nyttan av att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor i ledningssystem och nu har man även börjat arbeta med trafiksäkerhet.

– Vi anser att trafiksäkerhet ligger i linje med miljöfrågorna och därför ser vi det som en självklarhet att arbeta inom detta område, säger Nils Munck, kvalitets- och miljösamordnare på Smålands Logistik.

I samarbete med Vägverket Region Sydöst har Smålands Logistik tagit fram en trafiksäkerhetspolicy samt en alkohol- och drogpolicy och de har integrerat alla system: miljö, kvalitet och numera även trafiksäkerhet i ett ledningssystem som är tredjepartscertifierat av ett erkänt kvalitetssäkrings institut (BVQI). Smålands Logistik har även satsat på att installera alkolås i ett par bilar för att testa tekniken samt för att följa upp alkohol- och drogpolicyn.

Enligt Smålands Logistiks trafiksäkerhetspolicy har företaget en ambition att såväl fordon som förare och andra medarbetare ska vara föredömen i trafiken och man ska medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås. Alla förare har idag en verksamhetshandbok i miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. I den finns företagets policys inskrivna och de är pedagogiskt utformade för att skapa ett större intresse bland de anställda. Smålands Logistik hoppas att deras arbete med trafiksäkerhet skall skapa goodwill bland såväl kunder som anställda.

– Smålands Logistiks arbete med trafiksäkerhet är föredömligt och jag hoppas att fler transportföretag anammar deras angreppssätt och arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten, säger Fredrik Orwén på Vägverket Region Sydöst.

För mer information kontakta:
Nils Munck, kvalitets- och miljösamordnare Smålands Logistik tfn: 0481-423 03 alt 0733-31 85 01
Fredrik Orwén, Vägverket Region Sydöst tfn: 036-19 21 55 alt. 0702-46 47 37

Region Sydöst