Livsmedelsverket

Smålax från södra Östersjön får säljas utomlands

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 14:09 CEST

Liten lax från södra Östersjön får utföras till EU och säljas till tredje land. Provtagning visar att halten av dioxin i mindre lax ligger under EU:s gränsvärde.

Sedan den 22 oktober får lax som har en totallängd om högst 72 cm och orensad väger högst 4,4 kg, säljas utomlands om den har fiskats i södra Östersjön.
Ändringsföreskrift LIVSFS 2004:25 innebär att lax (Salmo salar) med storleksvillkoren ovan, fiskad inom ICEs statistiska delsektioner 27 och 28 samt områden söder om dessa, förs in på listan i bilaga 2 i föreskrifterna SLVFS 2002:33.


LIVSFS 2002:33 (H 299)
EG-förordning 2375/2001 (om dioxin) (pdf)

Tidigare artikel:
Skarpsill får säljas utomlands, okt 2002


Ytterligare upplysningar:
Arne Andersson, chef för Enheten för kontrollprogram: 018-17 56 41
Östen Andersson, avdelningsdirektör: 018-17 56 42