Energikontor Sydost

Småskalig elproduktion från biomassa en ny möjlighet

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 13:43 CET

Med ökande priser och skatter för olja så vänds nu blicken mot möjligheten att skapa el även i småskaliga värmeverk. Energikontor Sydost anordnar ett heldagsseminarium med fokus på bioenergi för värme och elproduktion i kombination. Det handlar om möjligheter och teknik för nya och befintliga anläggningar i närvärme, industri och fastigheter. Föreläsare är bland annat Per Rosén, EON Värme, Ulf Strenger, Grontmij AB och Lennart Värmby som talar om regler för anslutning och betalning av egenproducerad el.

Bioenergi är generellt en framgångssaga med stor användning i sydöstra Sverige men fortfarande finns en stor potential till att öka detta och särskilt med industriapplikationer där energiskatten för olja successivt höjs t.o.m. 2015. Parallellt så finns ett ännu större behov av ökad andel förnybar el och det är dags för en kraftfull satsning på småskalig elproduktion från nya och befintliga anläggningar.

Här kan regionen Småland/Blekinge bli en föregångare. Sydöstra Sverige har goda förutsättningar för att arbeta med bioenergi, som idag är den största energikällan i Sverige med runt 35 % av all energianvändning. I sydost utgör bioenergi cirka hälften av energitillförseln. Här finns också den största outnyttjade potentialen för skogsbränsle. Idag ser man till möjligheterna att öka användningen av skogsrester genom nya sortiment, t.ex. stubbar och grön grot (grenar och toppar).

Seminariet hålls mellan kl 8.30 -16.00 den 21 mars på Linnéuniversitetet i Växjö, Hus M, rum M1049.

För mer information, kontakta Hans Gulliksson,070-6208303 eller hans.gulliksson@energikontorsydost.se.

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.