Trifolium

Smärtfri publicering till läsplattor

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 11:05 CET

Twixl Publisher från Twixl Media har nu släppts i version 3 och har därmed blivit en seriös kandidat vad gäller digital publicering till läsplattor, i konkurrens med Adobe/Woodwing och Mag+.

Digital publicering mot läsplattor är ett område som många anser som ganska krånglig. Det ligger en viss sanning i detta då fenomenet är förhållandevis nytt och innebär helt nya arbetssätt, nya verktyg och nya publiceringskanaler. Om vi antar att en reklambyrå vill börja skapa digitala publikationer åt en kund så innebär det följande (vi förutsätter här att det gäller publicering till iPad):

• Ansöka om utvecklarcertifikat från Apple.
• Avgöra vilka verktyg som skall användas i InDesign.
• Utbilda användarna i verktygen.
• Skapa publikationerna i InDesign.
• Skapa en App åt kunden.
• Avgöra om Appen skall distribueras internt inom företaget eller publikt via Apples AppStore.
• Publicera (om det gäller AppStore - vänta två veckor på att Apples eventuella godkännande av Appen).

Samtliga system på marknaden löser allt detta, men de skiljer sig åt i arbetssätt, verktyg och framför allt prissättning vid publicering. Twixl Publishers verktyg står sig väl i konkurrensen. De är enkla att använda, det finns "wizards" för att skapa färdiga InDesign-mallar för olika läsplattor, man kan smidigt förhandsgranska publikationer direkt på datorn eller på en läsplatta och det är enkelt att skapa själva Appen. Twixl Publishers verktyg stöder InDesign CS6, 5.5 och 5 på både Mac och Windows.

Twixls stora styrka ligger i själva publiceringen. Deras "Enterprise Kiosk Server" är i dagsläget det bästa och mest prisvärda alternativet för intern publicering av digitalt material. Konkurrenternas system bygger på komplicerade prismodeller med olika blandningar av fasta avgifter per månad eller år samt pris per App, nedladdning eller publikation. Twixls lösning är en serverbaserad produkt som man köper och sedan äger en gång för alla. Det finns inga kostnader eller begränsningar på hur många Appar eller publikationer man sedan kan publicera.

Twixls "Enterprise Kiosk Server" har även följande viktiga funktioner:
• Utöver publicering av Appar och innehåll, kan man även publicera PDF:er, Office-filer, iWork-filer och textfiler.
• Allt material kan distribueras strikt internt, till skillnad från t ex Adobe där man är tvingad att använda deras molntjänster.
• Systemet kan kopplas mot AD för hantering av användare.
• Det finns inbyggda analysverktyg.

Med kunskap om kundens behov säljer vi, som långsiktig partner, effektivare it-lösningar vilka ger kunden konkurrensfördelar. Vi säljer konsultation, utbildning och ett intelligent urval av kvalitativa produkter och programvaror till arkitekter, reklam-, informations- och marknadsavdelningar, reklambyråer, prepress, tidningar & tryckerier, webbyråer, video-, film-,radio- och TV-produktionsbolag.