Karolinska Institutet, KI

Smärtlindring med morfin till förtidigt födda barn på gott och ont

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 09:40 CEST

Nya forskningsresultat från en internationell multicenterstudie, som Karolinska Institutet deltagit i, visar att förebyggande smärtlindring med morfin inte hade den förväntade effekten att minska förekomsten av hjärnblödning och tidig död.


Detta medför att befintliga behandlingsstrategier bör revideras och ytterligare utvärderas.

Idag finns både nationella och internationella rekommendationer och riktlinjer att smärtlindra med morfin vid respiratorbehandling av förtidigt födda barn. Trots att det råder begränsade data på optimalt läkemedel eller
doseringsregim samt avsaknad av vetenskaplig utvärdering.

N.E.O.P.A.I.N. projektet omfattar närmare 900 mycket för tidigt födda barn från neonatalavdelningar i fyra länder där deltar bland annat Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset Örebro.

Barnen indelades efter graviditets vecka vilket också låg till grund för doseringen samt tillhörande vårdavdelning till en kontinuerlig infusion av morfin eller placebo (sockerpiller). Behandlingen pågick under vårdtiden i respirator därefter följdes barnen fram till utskrivningen från sjukhuset.

Målsättningen var att minska förekomsten av neurologiska komplikationer i form av tidig död samt två olika typer av hjärnblödning. Efter en uppladdnings dos startades en kontinuerlig infusion med morfin som pågick tills att den klinisk bedömning var att behovet inte längre kvarstod, dock max 14 dagar.

Ultraljud av hjärnan gjordes vid två tillfällen som bedömdes av två oberoende av varandra barnröntgen läkare. Ingen skillnad påvisades hos mamman eller barnet beroende på lottningsgrupp. Förekomsten av tidig död eller hjärnblödning var likvärdig mellan placebo och morfingruppen. Däremot
minskade smärt- stressreaktionen i morfingruppen samt en ökad förekomst av lågt blodtryck och förlängd behandlingstid i respirator.

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att en kontinuerlig infusion med morfin till förtidigt födda barn under respiratorbehandling inte minskar incidensen av tidig död samt svår hjärnblödning.

Resultaten visar hur viktigt det är med evidensbaserad medicin innan en ny behandlingsrutin påbörjas. Detta kommer att medföra att ett större antal placebokontrollerad studier behöver initieras för att bl.a. förbättra smärtlindring till nyfödda och förtidigt födda barn.

För mer information kontakta Hugo Lagercrantz, professor vid Karolinska Institutet och barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, tfn 08-517 747
00, 070-984 52 73, mail hugo.lagercrantz@kbh.ki.se eller Lena L. Bergqvist, doktorand barnläkare vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet, minicall 0740-37 11 71, tfn 08-517 773 54, mail lena.bergqvist@kbh.ki.se

Publikation:
Effects of Morphine Analgesia in Ventilated Preterm Neonates: Primary Outcomes from the NEOPAIN* Trial
Anand KJS, Hall RW, Desai N, Shephard B, Bergqvist LL, Young TY, Boyle EM, Carbajal R, Bhutani VK, Moore MB, Kronsberg SS, Barton BA, the NEOPAIN* Trial Investigators Group.
The Lancet (2004) Saturday May 22.


Källa: Karolinska Institutet