Karolinska Institutet, KI

Smärttester kan ge olika svar

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 12:59 CEST

Vid misstanke om att lederna mellan korsbenet och bäckenbenet är upphov till smärta, görs ofta manuella tester, så kallade smärtprovokationer. En sjukgymnast försöker då få fram smärtan genom att anbringa tryck på strukturer i och omkring lederna. Vetenskapliga studier har visat att dessa tester ofta ger motsägelsefulla resultat.

Sjukgymnast Ulla Levin har i sitt avhandlingsarbete i detalj studerat hur storlek, riktningar och tid för tryck inverkat på tillförlitligheten vid smärtprovokationstest för lederna mellan korsbenet och bäckenbenet.

Resultaten tyder på att variation i tryck inom och mellan sjukgymnaster, oavsett erfarenhet, kan förklara varierande smärtsvar vid provokationstester för de studerade lederna. Negativa smärtprovokationstest bör tolkas med försiktighet i klinisk verksamhet, så länge det applicerade trycket inte kan avläsas under testets gång.

Avhandling:
Sarcoiliac pain-provocation testing in physiotherapy. Time and force recording.

Författare:
Ulla Levin, Institutionen Neurotec, Karolinska Institutet, tel. 08-5248 8879 eller mail: ulla.levin@neurotec.ki.se

Disputationen har ägt rum.

Sammanfattning av avhandlingen (abstract) finns att läsa i Karolinska Institutets avhandlingsdatabas: http://diss.kib.ki.se

Helena Mayer Informationsavdelningen