Östersund Matlandethuvudstad 2011

Smaka på Östersund - Invigningen av Matlandethuvudstadsåret 2011

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 00:43 CET

I september 2010 vann Östersund Tävlingen ”Sveriges matlandethuvudstad 2011”. Enligt jordbruksdepartementet vann Östersund titeln Matlandethuvudstad tack vare en stark entreprenörsanda med kreativa företag inom matområdet och det stora engagemanget för den goda maten inom länet. ”- I Östersund finns allt det som Sverige - det nya matlandet handlar om. En stark entreprenörsanda med kreativa företag inom matområdet och samtidigt finns ett stort engagemang för den goda maten inom kommunen. Därför är Östersund en värdig vinnare.”sade Eskil Erlandsson vid utnämningen.

Förutom att Östersund vunnit tävlingen ”Sveriges matlandethuvudstad 2011” fick kommunen i juli 2010 beskedet att Östersund och Jämtlands län antagits som "Creative City of Gastronomy", vilket innebär att UNESCO utnämnt Östersund och Jämtland till gastronomisk region.

Arbetet att ta tillvara och stärka Östersunds gastronomiska utvecklingspotential har inletts. Det bygger på att lyfta fram regionens fina naturresurser och matkultur samt att det finns en samverkan mellan offentlig och privat verksamhet.

- Vi är verkligen stolta över att kunna presentera en lista med nära 100 aktiviteter som manifesterar matåret 2011 i regionen, säger Fia Gulliksson - Jämtlands Matlandetambassadör.

- Aktiviteter inom kultur, mathantverk, primärproduktion, offentlig mat, restaurangverksamhet och turism bidrar verkligen till att profilera kommunen och att öka vår attraktionskraft, tror Katarina Nyberg-Finn, kommunalråd i Östersund.

På söndag startar matåret 2011 på friluftsmuseet Jamtli. Intresserade aktörer har inbjudits för att presentera hur de tänker arbeta för att profilera matlandethuvudstaden. Matnördar och hungriga invånare i matlandet Sverige inbjuds till att ta del av vad som komma skall, men framförallt – ”Smaka på Östersund”.
Pressen inbjuds till söndagens aktiviteter (se program HÄR)

För mer information om invigningen och Matlandethuvudstaden 2011 kontakta:
Kommunalråd Östersunds kommun Katarina Nyberg Finn, 070-252 05 82

Matlandetambassadör Fia Gulliksson - Regionförbundet i Jämtland, 070-635 01 44

VD Camilla Olsson Östersund Turist & Kongressbyrå,  070-583 82 80

1:e antikvarie Sten Gauffin Jamtli, 070-579 73 50