Hagmans Tandvård i Åsa

Small Is Beatiful! Vad sjukvården kan lära av tandvården

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 19:35 CEST

PRESSMEDDELANDE 2012-08-23:"Small Is Beatiful! Vad sjukvården kan lära av tandvården"

Johan Assarsson, Regiondirektör i Västra Götaland med stor erfarenhet av sjukvård, är utsedd att utreda frågan om ökat patientinflytande sjukvården. Utredningen är tänkt att leda fram till en ny patientlagstiftning.

Patienterna i sjukvården behöver få ”en mer jämlik vård med stärkta valmöjligheter för patienten och utvecklat informationsutbyte mellan patient och vårdgivare". Mer makt för patienten helt enkelt. Förhoppningsvis ägnar Assarsson även en tanke åt de stora sjukhusenheterna som gör sjukvården såpass tungarbetad och ineffektiv. Bemötandet är ett annat område med stor förbättringspotential. 

- Små självstyrande enheter av typen Praktikertjänsts läkar- och tandläkargruppraktiker har en helt annan möjlighet till personalmedverkan och patientkommunikation. Arbetsglädje, som ofta är en bristvara i sjukvårdens stordrift, har lättare att slå rot i mindre enheter, säger Calle Hagman, tandläkare i Varberg och aktiv på egna bloggen www.callehagman.se/calles-blogg

Sjukvården har en annan situation

Svensk tandvård i allmänhet och privattandvård i synnerhet saknar många av sjukvårdens problem. Inom tandvården har patienterna makt och inflytande. Särskilt så när det gäller estetisk-kosmetisk tandvård.  är det extra viktigt att patientens medverkan och engagemang garanteras. 

- Den organisation som jag var med och grundade för tio år sedan, SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, har utarbetat en metod för att säkerställa patientmedverkan. Grundtanken är att ingen behandling påbörjas förrän patient och tandläkare är ense om slutresultatet och inga kronor, bryggor eller fasader fästs i munnen innan patienten ”prövat” utseendet i munnen ett bra tag, fortsätter Calle Hagman

Lärdomar från tandvården

Nå, kan sjukvården lära något av tandvården? En lärdom är alltså att små självstyrande enheter tar hand om patienterna på ett bättre sätt

- Jag är trygg i min yrkesroll som tandläkare och räds därför inte patientmakt; tvärtom förväntar jag mig aktiv dialog och patientmedverkan för bästa slutresultat.Ökat patientinflytande? Naturligtvis, avslutar Calle Hagman. 

Calle Hagman är en tandläkare i Varberg med en passion för estetisk tandvård. Nätverkande och ständig kunskapsuppdatering är två kärnvärden för tandläkare Calle Hagman. Han är founding member, tidigare president och fortfarande aktiv medlem i SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, landets ledande nätverk för kvalitetsstyrd, kunskapsbaserad  estetisk och kosmetisk tandvård.

Följ oss på Facebook!