Rikspolisstyrelsen

Smart DNA – ny teknik mot grova rån

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:30 CET

Färgade sedlar i all ära men de går inte att koppla till ett specifikt rån. Nu finns tekniken där unika vätskor kan kopplas till varje värdeväska

Stockholmspolisen leder tillsammans med bland andra bevakningsföretagen en samrådsgrupp för att minska antalet rån.

Våren 2008 startade en samrådsgrupp mot grova rån i Stockholms län under namnet 08-tolerans. Skälet till nystarten i samarbetet var framför allt att värdetransportrånen under en period ökat och att det krävdes en gemensam kraftsamling av polisen och säkerhetsbolagen i det fortsatta arbetet för att bryta trenden.

Samrådsgruppen har hittills gett en hel del konkreta resultat och arbetet leds av Anders Burén, chef på spaningsroteln på länskriminalpolisen. Inledningsvis ingick också vd:arna från de tre stora vaktbolagen, Lars Byström som arbetar som yttre kommissarie på myndighetens operativa avdelning samt representanter för det brottsförebyggande arbetet på länskriminalpolisen i samrådsgruppen.

– Gruppens sammansättning var viktig för att få till väl förankrade, bra och snabba beslut. Sedan våren 2009 har nu också alla banker genom bankföreningen samt organisationen Svensk Handel anslutit sig till gruppen, säger Anders Burén.

Anledningen till att Lars Byström, yttre kommissarie, fanns med var för att kunna göra direkta förbättringar i de egna arbetsmetoderna.

– Vi hade problem vid den direkta insatsen när själva rånet skedde. Nu har vi därför inrättat en särskild organisation vid rån som innebär att ett rån blir en särskild händelse och alla insatser sätts in direkt med helikoptrar och dylikt. Vi har redan sett att det blivit mer gripanden och bättre insatser när brott sker, säger Anders Burén.


Foto: Åsa Emanuelsson

De föreskrifterna som tidigare reglerade området, har också förändrats under 2009 tack vare gruppens arbete. Tidigare var den aktuella föreskriften skriven på ett sätt som ganska kraftigt begränsade vad värdebolagen fick göra i fråga om utrustning, infärgning av sedlar, spårsystem med mera. Den nya föreskriften som gäller sedan i somras innebär att värdebolagen ges större utrymme att pröva nya metoder.

Samrådsgruppen har också tittat på hur andra länder arbetar för att komma tillrätta med värdetransportrånen och det visade sig att man i England jobbade framgångsrikt med ett koncept som heter Smartwater. Grunden är att det togs fram en unik kemisk förening för varje situation som också kunde knytas till den situationen, i detta fall en värdeväska. I England handlade det om värderån, men också till exempel vid rån i juvelarbutiker. Det innebär att vid ett rån i en lokal eller när en väska öppnas på fel sätt så sprutas det via ett sprinklesystem ut en vätska som är unik för just den lokalen eller väskan.

– En produkt/vätska för en värdeväska är unik – och man kan med 100 procents säkerhet säga vad sedlar man hittar kommer ifrån. Det här har vi frågat efter i många år. När det gäller färgade sedlar kan vi ju aldrig med säkerhet säga att den kommer från ett specifikt brott, säger Anders Burén.

Arbetet i England hade börjat på samma sätt som det gemensamma arbetet började här – det handlade om att hitta sätt att minska det ökande antalet värdetransportrån. Sedan utvecklades det vidare till ett mer allmänt brottsförebyggande arbete inte minst genom marknadsföring av metoden som också haft en avskräckande effekt – även de som utför rånen inser att risken att åka fast ökar avsevärt. I England har de jobbat med Smartwater i tio års tid och arbetet har gett positiva resultat och Anders Burén ser en stor potential ur både det brottsförebyggande perspektivet och för ökad utredning och lagföring.
I USA finns motsvarande metoder framtagna och i grunden handlar det om att unika blandningar av DNA tagits fram och används för att garantera äktheten i olika produkter. Bland annat används smart DNA för att garantera och ”märka” unika och dyra viner, konst och andra produkter som utsätts för kopiering. Men det konstgjorda DNA:et kan också användas på samma sätt som det så kallade Smartwater i England.

Efter studiebesöket i England var alla parter i samrådsgruppen överens.

– Vi går in i detta med eld och lågor. Det är en nyhet i Sverige men väl beprövat på andra håll och vi i samrådsgruppen är överens att köra igång. Inledningsvis ska det bli ett försök i Stockholm och vi hoppas att det ska dra igång nu under våren, säger Anders Burén.

Det innebär i praktiken att samtliga värdeväskor från och med i vår kommer att utrustas med en ampull med smart DNA. Från Polisens sida handlar det inte om några kostnader utan endast om att varje polis i yttre tjänst ska utrustas men en ficklampa med UV-ljus.

– Utrustningen är väldigt enkel. Det handlar om UV-lampor. I övrigt har alla tekniska rotlar redan den tekniska utrustning som krävs.  Inledningsvis kommer också de bolag som tekniken köps av att ta hand om analysen och det är kostnadsfritt för oss, säger Anders Burén.

Han tror dessutom att tekniken kan användas inom många fler områden i framtiden.

– Det kan till exempel användas i stora lager med dyrbara varor där många stölder sker idag. Eller i lastbilar i de fall då hela lastbilar med dyrbar last blir stulna – då är detta ett sätt att säkra den lasten. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad detta kan användas till.

– Det här är ett riktigt bra hjälpmedel. Det blir ett pilotprojekt här i Stockholm under en kort tid, eftersom det är viktigt att så snart som möjligt kunna leta efter samma saker även i andra delar av landet.

Om man skulle backa bandet till ett av 2009 års stora brottshändelser – helikopterrånet i Västberga, hade läget sett annorlunda ut om denna teknik använts redan då?

– Inledningsfasen hade inte sett annorlunda ut men utredningsarbetet hade haft en enorm fördel. Många har gripits i samband med helikopterrånet och hade det funnits smart DNA så hade de som varit inne i depån haft smart DNA på sig och hade direkt kunnat knytas tydligare till rånet. I samband med rån och dylikt så kontrolleras ofta en stor mängd människor, och kan vi redan i det läget belysa dem, så kan vi redan då se om de har varit där.

Nyhet från

Polismyndigheten i Stockholms län