Hjälpmedelsinstitutet

Smart hemteknik i framtidens boende för äldre

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 13:55 CET

På torsdag, 23 november, genomlyses och diskuteras en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Konferensen "Det framtida boendet för äldre" fokuserar på hur man med teknikens hjälp kan skapa bra boenden till låga kostnader för äldre och personer med funktionshinder. Statsrådet Maria Larsson, välkända forskare som Britt Östlund, Certec, Staffan Trouvé, SICS och nordiska experter på äldreboende kommer att tala.

Kraven på bra teknikstöd och anpassning av bostäder stiger med den starkt ökande andelen äldre. Bostadsföretag kommer i en nära framtid att kunna erbjuda en rad tekniska lösningar som ger högre livskvalitet. Svenska kunskaper inom IT kopplat till boende för äldre har stora möjligheter att bli vår nästa stora exportnäring.

Konferensen vänder sig i huvudsak till byggföretag, kommuner och vårdföretag. Huvudarrangörer är Hjälpmedelsinstitutet, IT-Företagen och Swedish Care Institute.

Ett 15-tal utställare kommer att visa innovativa tekniska lösningar i anslutning till konferensen.

Möjligheter att träffa talare finns. Kontakta Ann Hallsenius, Informationschef IT-Företagen, 08-762 70 60, mobil 070 612 70 60,ann.hallsenius@itforetagen.se

Tid: 23 november 10-17
Plats: World Trade Center, Stockholm

Välkommen!

För mer information: www.hi.se och www.itforetagen.se
Konferensprogram bifogas.


Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- insatser inom tillgänglighetsområdet
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.