Earth Positive

Smart produktval minskar klimatpåverkan med 33,7 ton koldioxid

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 16:10 CET

Liten sak blir stor besparingsmart produktval sparar klimatet.

Profile Support AB från Skövde tog fasta på den miljöpolicy som Lantmännen har för sitt företag och sina inköp och istället för att ta fram en vanlig bomullskasse erbjöd man en klimatneutral produkt.  Kassen som kommer från Earth positive™ har en 90% lägre klimatpåverkan jämfört med en kasse tillverkad på konventionellt sätt. Kassen är dessutom är ekologiskt producerad samt Fair Wear.
Profile Support AB som redan kommit långt i sitt interna kvalitetsarbete erbjuder helhetslösningar och har genom egen tryckning skapat god kontroll över produktionen. Men man stoppar inte där. Under våren 2010 kommer företaget vara klart med ännu ett steg, Miljö 14001.

”Det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder produkter som stämmer överens med deras egen policys inom kvalitet och miljö. Vi arbetar också internt med frågorna och det känns mycket positivt.
Vår policy är att hantera miljön på ett varsamt sätt och det innebär till exempel att vi har ett stående mål att enbart arbeta med miljövänliga färger och kemikalier. Dessutom arbetar vi med produkter som Earth Positive™ som också har en mycket stark uthållighetsprofil genom att vara både klimatneutral, ekologisk och Fair Wear, säger Henrik på Profile Support AB”.
Läs mer om: www.profilesupport.se

Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Som en ledande aktör inom livsmedel, energi och lantbruk arbetar de för att driva utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle. Lantmännen är verksamma i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.
Lantmännen agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för koncernens verksamhet.

Läs mer om Lantmännen på www.lantmannen.com/sv
Läs mer om hållbar utveckling Lantmännen
http://www.lantmannen.com/sv/Lantmannen-COM/Om-koncernen/Hallbar-utveckling/


Lantmännen skriver under klimatupprop 2009-12-03
Lantmännen har nu tagit ytterligare ett steg i sitt klimatarbete och skrivit under två klimatupprop. Det ena är Global Compacts ”Seal the Deal” som strävar efter ett rättvist, balanserat och effektivt klimatavtal vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn nästa vecka. Det andra uppropet är förnybart.nu, som är ett svenskt initiativ för förnybar energi och energieffektiviseringar.
http://www.lantmannen.com/sv/Lantmannen-COM/Press--Media/Nyheter/Pressmeddelande/Lantmannen-skriver-under-klimatupprop/

Earth Positive har utnämnt till årets ekologiska textilprodukt 2009.
www.earthpositive.se

Earth Positive - reducera klimatpåverkan med 90% genom smart produktval.
Earth Positive vann 2009 årets bästa textilprodukt och är klimatneutralt producerad, ekologisk och Fair Wear.