RISE Research Institutes of Sweden AB

​Smart styrning av värmepumpar i flerfamiljshus

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 09:20 CEST

Forskningsinstitutet RISE driver projektet ”Nätflexibla värmepumpar” tillsammans med NODA Intelligent Systems, NIBE och Vattenfall för att undersöka nyttan med att styra värmepumpar i flerfamiljshus på ett smart sätt – speciellt om man kopplar ihop flera fastigheter samtidigt.

Projektet kommer att ta fram modeller och metoder för att utvärdera den tekniska potentialen och även marknadspotentialen. En viktig del av projektet är byggnadsmodeller som beskriver fastighetens beteende. Dessa byggnadsmodeller kommer att publiceras öppet och tillgängligt för användning och vidareutveckling. Forskningsprojektet vill öka kunskapen om efterfrågeflexibilitet (anpassning av elanvändningen när det behövs) i flerfamiljshus med värmepumpslösningar, särskilt när det gäller nyttan som detta kan ge för en balansansvarig aktör på elmarknaden. Fokus kommer att vara på lösningar som garanterar komforten hos slutanvändarna och som går att replikera i stor skala.

– Vi har en stor förhoppning i projektet att forskningsresultaten ska få ett värde för de kommersiella aktörerna, såsom fastighetsägare, värmepumpstillverkare, produkt- & tjänsteutvecklare samt energibolag. Vi är ute efter att bättre förstå nyttan för elhandlare med att kunna styra större värmepumpar i flerfamiljshus, säger Martin Borgqvist, projektledare för projektet på RISE, som tror att projektet kommer att ge bra svar på detta.

Forskningsprojektet löper under två års tid och kommer att pågå under 2017 och 2018. Projektet har en total budget på 3 600 000 kr och finansieras till 60 % av Energimyndigeten.

Kontakt:

Martin Borgqvist, projektledare hos RISE - Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, martin.borgqvist@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se