Näringsdepartementet

Smart tillväxt i Europa kräver jämställdhet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 15:31 CET

-För att uppnå tillväxt inom hela EU måste vi tillvarata hela befolkningens potential, både hos män och kvinnor. Vi behöver vidta fler åtgärder för en jämställd arbetsmarknad. Det sa regionminister Anna-Karin Hatt när hon talade vid det informella regionministermötet i Liège, Belgien i dag.

Mötet är en del i det offentliga samråd som sker kring den europeiska kommissionens femte sammanhållningsrapport. Diskussionerna kretsar kring sammanhållningspolitikens roll i arbetet för långsiktigt hållbar tillväxt i hela EU. Anna-Karin Hatt sa i sitt tal att det är viktigt att ha en strategisk inriktning på den framtida sammanhållningspolitiken. Den ska fokusera på att bidra till målen om en smart och hållbar tillväxt för alla.

-Vi behöver utveckla innovationsklimatet i Europa för att stödja en tillväxt som tar hänsyn till miljön, säger Anna-Karin Hatt.

Regionministern menar att en fokusering av strukturfondernas medel bör ske samtidigt som regionernas förutsättningar för att tillvarata potentialen förbättras.

-Under det svenska ordförandeskapet visade vi upp Kiruna som ett bra exempel på hur även glesbefolkade regioner kan bidra till utvecklingen i unionen. För vår del är det därför viktigt att EU:s sammanhållningspolitik uppmärksammar och tar hänsyn till de glest befolkade regionerna i norra Sverige och Finland, säger Anna-Karin Hatt.

Ministern menar att EU:s strategi för Östersjöregionen bidrar till fokusering och ett mer effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser i regionen. Enligt Anna-Karin Hatt är det också viktigt att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet på den europeiska arbetsmarknaden.

- Vi behöver se till att det är möjligt att kombinera arbete med familjeliv, säger Anna-Karin Hatt.

Under innevarande programperiod får Sverige 15 miljarder kronor från EU:s budget för sammanhållningspolitik.


Kontakt:
Frank Nilsson
Stabschef
08-405 24 33
070-690 24 33