E.ON Sverige AB

Smarta elnät skapar förutsättningar för vindkraftpark utanför Öland

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 08:00 CET

E.ON ska bygga en vindkraftpark i Östersjön öster om Öland. Projektet, strax utanför Kårehamn, förväntas vara slutfört under 2013. En förutsättning för parken är att E.ON - för första gången i Sverige - använder sig av en ny teknik för att kunna transportera stora mängder el - Dynamic Line Rating. Och detta utan att behöva investera i en större uppgradering av nätet. Den havsbaserade vindkraftparken, med en kapacitet på 48 MW, blir den största i den svenska delen av Östersjön.

- Jag är glad att vi i handling kan visa hur smarta elnät möjliggör utbyggnaden av det "tredje benet"; förnybar energi i Sverige. Samtidigt är Kårehamn den första havsbaserade vindkraftparken i Sverige sedan 2007, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för E.ON i Norden.

Fördelarna med produktion av förnybar el från vindkraft är uppenbara. Vindkraftparken Kårehamn kommer att producera så mycket förnybar el att all tillgänglig kapacitet i nätet mellan Kårehamn och Färjestaden utnyttjas - och mer än så.

- För att övervinna flaskhalsar i överföringskapacitet, installerar vi en unik utrustning i den elektriska kretsen som gör det möjligt att utnyttja den fulla kapaciteten när som helst - Dynamic Line Rating, säger Jonas Abrahamsson, och fortsätter:

- Dynamic Line Rating är helt enkelt en enhet som talar om när nätverket blir överbelastat, och tack vare vår lösning för Kårehamn kan vi styra produktionen från vindkraftparken.

- Detta är första gången, såvitt jag vet, som Dynamic Line Rating används på detta sätt i Sverige. Det talas mycket om smarta elnät. Detta är ett bra exempel och hur smarta nät-applikationer kan skära kostnaderna och därmed underlätta omställningen av energisystemet.

Fördelarna med Dynamic Line Rating är att det går snabbt att genomföra - jämfört med helt nya ledningar.

- För E.ON är det viktigt att möjliggöra en snabb utveckling av vindkraften i enlighet med politikernas ambitioner, säger Jonas Abrahamsson och tillägger att det därför känns bra att den senaste tekniken nu säkrar ytterligare produktion av förnybar el i Sverige.

Tidplanen för Kårehamn är byggstart under vintern 2011/2012. Totalt planerar E.ON att bygga 16 vindkraftverk på 3 MW vardera. Den totala investeringen beräknas till 1,2 miljarder kronor.

När vindkraftsparken i Kårehamn är färdig kommer den att producera 180 GWh förnybar el - eller el motsvarande förbrukningen för cirka 28 000 hem.

För mer information kontakta:

Markus Landelin, chef affärs- och projektutveckling, 070-325 57 78

Mattias Hennius, informationschef E.ON Vind, 070-519 18 92

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.