Paper Province

”Smarta IT-lösningar” var temat på skogsindustrins datamöte i Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:00 CET

Den årligen återkommande konferensen ”Datamöte för skogsindustrin” hade i år bytt namn till ”Smarta IT-lösningar – den nordiska IT-konferensen för pappers- och massaindustrin.
Det var den sjätte konferensen i ordningen, som vanligt lockade konferensen mycket folk och bjöd på hela 22 intressanta föredrag i fyra olika salar på ATRIUM i Uppsala.
Programrådets ambition vara att föredragen skulle ge både teoretisk och praktisk tillämpningsbar kunskap. De 22 föredragen, där kunder och leverantörer ofta medverkade tillsammans, innehöll områden som: Informationssystem, Affärsstöd, Nätverk, Planering, Tillgänglighet, HR (Human Resources) och Kvalitet.
Parallellt med konferensen arrangerades en kund- och leverantörsmässa dit deltagarna kunde gå under pauser och lunchtid.

Christer Simrén, VD för Wermland Paper var inledningstalare och gav en informativ bild av hur Wermland Paper omstrukturerats i de båda bruken Bäckhammar och Åmotsfors, samt hur IT på olika sätt utnyttjats och förändrat de båda bruken till bättre effektivitet och lönsamhet. Deras produktion är inriktad på oblekt kraftpapper.
Christer Simrén berättade också att man lagt ner mycket engagemang på en noggrann kostnadsuppföljning och benchmarking av IT-systemens funktionalitet och kostnadsutveckling.

Per Bjurbom, Platschef för Hallsta Pappersbruk, Hallstavik, var avslutningstalare och introducerade konferensdeltagarna till studiebesöket i Hallstavik under dag två av konferensen. Där fick deltagarna, förutom en intressant guidning och en förträfflig lunch, även lyssna till IT-chefen Per Sahlén, som berättade om hur Holmen Paper- koncernen hittat ett effektivt sätt att administrera alla sina ca 500 PC-användare genom Novells program ”Zenworks” som kördes under Windows, och visioner kring en kraftig utbyggnad vid anläggningen i Hallstavik.

Nästa år 2007 kommer konferensen ”Smarta IT-lösningar –skogsindustrins datamöte” att hållas i Värmland.